LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Rollebeskrivelse Fair Play-ansvarlig

How Can We Help?

Rollebeskrivelse Fair Play-ansvarlig

« TILBAKE

Fair Play er samlebegrepet for verdiarbeid og grunnlaget for hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap og handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen. Verdier som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer.

Fair play-ansvarlig har det faglige og overordnete ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid på alle lag gjennom trenerforum, trenermøter, spillermøter, arrangement og foreldremøter.

Fair play-ansvarlig er klubbens kontaktpunktet i forhold til andre klubber, kretsen og NFF sentralt. Fair play ansvarlig tar hånd om rapportering av uheldige hendelser og situasjoner.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball