LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Rollebeskrivelse for Politiattestansvarlig

How Can We Help?

Rollebeskrivelse for Politiattestansvarlig

« TILBAKE

Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et grovt brudd på idrettens mest grunnleggende verdier.
Alle i Storhamar Fotball som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal ha fremvist ren politiattest.

Klubben skal følge klare rutiner for kontroll med politiattester for alle relevante verv.
Dette innebærer:
· Styret sørger for at klubben har en politiattestansvarlig.
· Rutiner for kontroll med politiattester skal være implementert.
· Status på at samtlige relevante verv i klubben har levert attest, skal til enhver tid kunne fremvises.

Storhamar Fotball har følgende rutiner knyttet til politiattest:
1. I starten av ny sesong, når spiller- og trenerlister oppdateres, skal politiattester sjekkes. Nye trenere må forevise politiattest.
2. Politiattestansvarlig skriver en «bekreftelse på formål» til de som skal søke om attest – som de bruker i sin søknad.
3. Personen søker, og får forhåpentligvis en «plettfri» attest i retur.
4. Attest forevises politiattestansvarlig.
5. Oppdaterer klubbadm/medlemsregisteret på de som leverer.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball