LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Rollebeskrivelse Kvalitetsklubbansvarlig

How Can We Help?

Rollebeskrivelse Kvalitetsklubbansvarlig

« TILBAKE

Kvalitetsklubbansvarlig skal være oppdatert i forhold til de krav og plikter som følger av det å være en Kvalitetsklubb. Klubbkoordinator i Storhamar Fotball er kvalitetsklubbansvarlig. Oppgaver for Kvalitetsklubbansvarlig:

  • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot NFF Indre Østland for Kvalitetsklubb.
  • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
  • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
  • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.
  • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever retningslinjene som er lagt.
  • Ansvar for årlige statusgjennomganger.
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball