LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Rollebeskrivelse oppstartsansvarlig/rekrutteringsansvarlig

How Can We Help?

Rollebeskrivelse oppstartsansvarlig/rekrutteringsansvarlig

« TILBAKE

Storhamar Fotball har lang tradisjon med å gjennomføre fotballtilbud (Miniliga) for de yngste (5-7 år) for barn i nærmiljøet en gang i uka i perioden april-september.
- 5 åringene ledes av sportslig leder og egne instruktører
- 6 og 7 åringene ledes av foreldretrenere

 • Rekrutteringsansvarlig (RA) skal kjenne til klubbens sportsplan, visjon, verdier, målsetninger, etikk og hospitering.
 • RA skal ha minimum Grasrottrener 1-4 kurs og Trenerveilederkurset.
 • RA skal være ansvarlig for rekrutteringstiltakene til Miniligaen FUTH akademiet og fotballskoler.
 • RA skal invitere spillere og foreldre fra barnehagene (5 åringene) i nærområdet og fra skolene (6-7 åringene) Prestrud, Storhamar og Grevløkka til oppstart Miniliga. Oppstart Miniligaen er første onsdag etter påske. Reinvitasjon rett etter skoleoppstart på høsten slik at eventuelle barn som ikke deltar på fotballtilbudet mottar informasjon.
  • Viktig i dette arbeidet å ha et ekstra fokus mot rekruttering av jenter!
 • RA skal kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye lagene.
 • Det skal rekrutteres en hovedtrener og medtrenere og lagledere.
 • RA skal sørge for at det blir innkalt til foreldremøter for hvert lag i løpet av året (helst to – en høst og en før sesong vår). Her skal klubbens verdier, mål og retningslinjer bli presentert, samt kontingenter og annen nyttig informasjon.
 • RA skal ha ansvar for klubbens rekrutteringsplan, og komme med forslag til revisjon dersom dette er nødvendig.
 • RA skal evaluere rekrutteringstiltakene fortløpende og jobbe for forbedring. Holde god kontakt med trenerapparatene og være tilgjengelig for foreldregruppe.
 • RA er ansvarlig for å organisere den ukentlige fellestreningen (april-september, minus skoleferien)
 • Treningene for 5 åringene skal være gratis
 • Treningene og kamper for 6 og 7 åringen. De betaler medlemsavgift og treningsavgift
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball