LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Slik søker du om politiattest

How Can We Help?

Slik søker du om politiattest

« TILBAKE

Er du over 18 år kan du søke om politiattest på nett.

Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

Valg av formål
Velg rett formål fra nedtrekkliste i skjema.
Kategori: Frivillige organisasjoner

Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad)
- Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
- Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
- Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
- Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
- Ikke alle formål trenger bekreftelse.

Bekreftelsen fås ved henvendelse til klubben. Bekreftelsen bør skannes og vedlegges den elektroniske søknaden.

For arbeidsgiver/organisasjon:
Storhamar Fotball har egen mal for bekreftelse som skal vedlegges søknaden.

Hvis det ikke er mulig med elektronisk søknad er Storhamar Fotball behjelpelig med å søke på papir.

https://attest.politi.no/web/

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball