LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Strategi- og virksomhetsplan

« TILBAKE

STORHAMAR FOTBALLSVIRKSOMHETSPLAN

2020-2023

STRATEGISKE MÅL

Hovedmål
Storhamar fotball skal være den ledende breddeklubben i vårt distrikt.

For å oppnå hovedmålet og visjonen har klubben pekt ut 3 innsatsområder som vil få prioritet i perioden. Samtidig vil det være et kontinuerlig fokus som ligger i bunn for all aktivitet som gjennomføres, og det er definert mål innenfor klubbens kjerneområder.

 

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball