LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Styremøteprotokoller

How Can We Help?

Styremøteprotokoller

« TILBAKE

Styremøteprotokoller fra 2024:

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 15.05.24

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 17.04.24

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 06.03.24

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 21.02.24

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 24.01.24

Styremøteprotokoller fra 2023:

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 09.01.23 - Strategisamling

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 19.01.23

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 13.02.23

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 08.03.23

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 26.04.23

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 04.09.23

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 07.11.23

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 13.12.23

Styremøteprotokoller fra 2022:

Protokoll ekstraordinært styremøte Storhamar IL fotball 12.01.22 Møte nr 1-22

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 03.02.22

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 07.03.2022

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 03.05.22

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 08.06.22

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 31.08.22

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 18.10.22

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 03.11.22

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 13.12.22

 

Styremøteprotokoller fra 2021:

Protokoll styremøte Storhamar fotball 26.01.21

Protokoll styremøte Storhamar fotball 24.02.21

Protokoll ekstraordinært styremøte Storhamar fotball 08.03.21

Protokoll styremøte Storhamar fotball 24.03.21

Protokoll styremøte Storhamar fotball 06.05.21

Protokoll styremøte Storhamar fotball 01.06.21

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball28.06.21

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 31.08.21

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 19.10..21

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 06.12.21

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 13.12.21

 

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball