LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Treningsavgifter

How Can We Help?

Treningsavgifter

« TILBAKE

TRENING OG MEDLEMSAVGIFT I STORHAMAR FOTBALL

Medlemsavgiften i Storhamar Fotball er kr. 300
Treningsavgiften er som følger:

 • G/J2018 (5 år) og yngre - Miniligaen - GRATIS
 • G/J2017 (6 år ) - Miniklassen Kr. 1400,-
 • G/J2016 (7 år) - Miniklassen Kr. 1400,-
 • G/J2015 (8 år) - Miniklassen Kr. 1400,-
 • G/J2014 ( 9 år) - Miniklassen Kr. 1400,-
 • G/J2013 (10 år) - Miniklassen Kr. 1400,-
 • G/J2012 (11 år) - Lilleklassen Kr. 1600,-
 • G/J2011 (12 år) - Lilleklassen Kr. 1600,-
 • G/J2010 (13 år) - Småklassen Kr. 1800,-
 • G/J2009 (14 år) - Småklassen Kr. 1800,-
 • G/J2008 (15 år) - Gutte/Jenteklassen Kr. 2100,-
 • G/J2007 (16 år) - Gutte/Jenteklassen Kr. 2100,-
 • G/J2006-2004  (G/J17-19) - Juniorklassen Kr. 2400,-
 • A-lag Herrer 2 - Seniorklassen kr. 2000,-
 • A-lag Herrer og Damelag - Seniorklassen kr. 3700,-

I barnefotballen går 200,- av treningsavgiften inn i lagskassen, mens i ungdomsfotballen og for seniorlag er summen 300,-.

Treningsavgiftene og medlemskontingentene fastsettes av årsmøtet på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene. Dersom medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, skal begge være spesifisert på fakturaen.

Hovedtrener, to personer pr. lag (trener/lagleder) og en foreldrekontakt pr. årgang er fritatt for treningsavgift for sitt barn (medlemskap må uansett betales).

 

REFUSJON AV TRENINGSAVGIFT

Medlemsregisteret fakturerer full avgift (treningsavgift -og medlemskap) for alle uansett om man har krav på fri treningsavgift. De som har krav på fri treningsavgift kan søke om refusjon av treningsavgiften.

Hvem kan søke om refusjon?

Følgende kan søke om refusjon av treningsavgift for sitt barn på det laget hvor de er med i støtteapparatet:

 • Hovedtrener
 • 2 trenere/lagledere pr. LAG i årgangen
 • 1 foreldrekontakt for å ta et samlet foreldrekontaktansvar for årskullet.

Ansatte og styremedlemmer i klubben gis fri treningsavgift for ett barn.

Hvem kan sende inn søknad?

 • Ved søknad om refusjon av treningsavgift for støtteapparat i et lag er det kun hovedtrener som kan søke på vegne av sitt lag. Søknad om refusjon må være i tråd med klubbens retningslinjer (se ramme over)
 • Ansatte og styremedlemmer i klubben kan selv søke om refusjon

Hvordan søker jeg om refusjon?

Du søker om refusjon ved å fylle ut skjema for refundering av treningsavgift innen 1. november. Søknad om refusjon via e-post til klubben vil ikke bli behandlet. Tilbakebetaling gjøres etter at skjema er registrert mottatt og godkjent for utbetaling.

 

INNKREVING AV TRENINGSAVGIFT

Treningsavgift og medlemskontingent i Storhamar IL Fotball er en av klubbens viktigste inntektskilder. Den sikrer at klubben kan ha et bra sportslig tilbud til alle våre medlemmer. Vi bruker årlig unødvendig mye ressurser på å innkreve avgiften gjennom diverse purringer. At vi sitter igjen med restanser ved slutten av året burde være helt unødvendig.

For 2022:
Klubben har bestemt at trening- og medlemskontingent for sesongen 2022 blir fakturert ut 3. januar med forfall 15. januar. Den som ønsker å delta på trening og etter hvert kamper SKAL ha betalt avgiften. (Omfatter så langt ikke barn i aldersgruppene født 2015 og 2016 som ikke starter sin treningssesong så tidlig). Øvrige årsklasser trener i Sparebankhallen, andre gymsaler og vinterbane på Børstad.

Personer som har behov for økonomisk støtte til treningsavgift, medlemsavgift eller utstyr kan søke Storhamarfondet. Ta kontakt med Arve Fuglum dersom du har behov for hjelp fra fondet eller har spørsmål angående fakturering.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball