LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Treningsavgifter

How Can We Help?

« TILBAKE

TRENING OG MEDLEMSAVGIFT I STORHAMAR FOTBALL

Medlemsavgiften i Storhamar Fotball er kr. 300

Satser for 2016 inkludert trening og medlemsavgift:
Miniskole (Gutter og jenter som ikke er med i seriespill) kr. 800
G06/J06 kr. 1500
G07/J07 kr. 1500
G08/J08 kr. 1500
G09/J09 kr. 1500
G10/J10 kr. 1500
G11/J11 kr. 1700
G12/J12 kr. 1700
G13/J13 kr. 1900
G14/J14 kr. 1900
Gutt/jente (15/16) og junior 2. div kr. 2200
Damelag/Junior jenter kr. 2200
A-lag Herrer og 1. divisjon junior kr. 2500

 

Treningsavgiftene fastsettes av årsmøtet på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene. Dersom medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, skal begge være spesifisert på fakturaen.

 

To personer pr. lag (trener/lagleder) og en foreldrekontakt pr. årgang er fritatt for treningsavgift for sitt barn (medlemskap må uansett betales).