LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Verdier

How Can We Help?

Verdier

« TILBAKE

VERDIER

Storhamar Fotball baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:

Glede, Fellesskap, Helse og Ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier:

Frivillighet, Demokrati, Lojalitet og Likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Storhamar Fotball tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Storhamar Fotball sine verdier:

 

Glede, Inkludering, Respekt

Gjennom GLEDE skal fotballen i klubben oppfattes som en aktivitet med lite alvor. Det skal være gøy å ha tilknytning til Storhamar Fotball.  I trening, på kamp, på sidelinja, i garderoben, på møter, på tribunen og på dugnader. Det skal være gøy å ha en rolle i Storhamar Fotball. Som spiller, som trener, som lagleder, som foreldrekontakt, som forelder, som dommer og som tillitsvalgt og ansatt. Og ikke minst – som motstander!

Alt klubben tilbyr og gjør skal være preget av INKLUDERING. All aktivitet skal være åpen for alle. Alle som ønsker kontakt med klubben skal tas ordentlig imot, uavhengig av når, hvor og hvordan. Vi skal bry oss om alle og jobbe for å lage gode miljøer. Vi skal være “fargeblinde” når det gjelder hudfarge, religion og etnisitet.  Vi diskriminerer ingen! Vi følger NFF sine tanker om inkludering som kan leses her:  Fordommer fordummer

Alle i Storhamar Fotball skal vise RESPEKT for hverandre, for ledere, for trenere, for dommere, for motstandere og for foreldre. Og vi skal vise respekt for klubben, for klubbens retningslinjer og beslutninger og også for andre klubber. Og i tillegg skal vi vise respekt for vårt fotballanlegg, nærområde og miljø.

Verdiene skal hjelpe oss

  • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar vare på hverandre.
  • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima.
  • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel.
  • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger.
  • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet.
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball