LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Visjon

How Can We Help?

Visjon

« TILBAKE

VISJON

Så mange som mulig – så lenge som mulig – så god som mulig

Storhamar fotball ønsker

  • å gi alle som vokser opp og bor i nærmiljøet et godt fotballtilbud, uansett ferdighets- og ambisjonsnivå.
  • å tilby en livslang sportslig og sosial arena der det er attraktivt å engasjere seg både for utøvere, dommere og frivillige.
  • på en respektfull måte å gi et best mulig sportslig og utviklende tilbud til alle medlemmer utfra egne forutsetninger og eget potensial.
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball