LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Visjon

« TILBAKE

Storhamar Fotball sin visjon:

«Så mange som mulig, så lenge som mulig, så god som mulig»

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen. For at visjonen skal kunne omsettes til handling, kreves det god kommunikasjon. Klubben kan beskrive visjonen på flere måter, slik at den lettere kan forstås av alle, og slik at alle kan se hvordan de kan bidra for å nå drømmen.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball