LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Korona

Koronasiden for Storhamar Fotball

Storhamar Fotball er opptatt av at alle spillere, støtteapparat, dommere, publikum og andre besøkende skal oppleve all aktivitet på Prestrudbanene og i klubbhuset trygt og i henhold til enhver tids gjeldende smittevernsregler. Her har vi samlet mye av det som er viktig i forbindelse med å drive trening- og kampaktivitet i disse Koronatidene.

Alle hensyn som skal tas er omhandlet i fotballforbundets Koronahåndbok (link under her), men basisgjøremålene for å hindre smitte er fortsatt:

  • Bli hjemme hvis du føler deg syk
  • Ha god håndhygiene
  • Overhold en meters avstand når du ikke spiller fotball

Dette gjelder om du er spiller, støtteapparat, dommer, publikum, frivillig eller ansatt!

Viktig informasjon:

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball