LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Korona

Koronasiden for Storhamar Fotball

Storhamar Fotball er opptatt av at alle spillere, støtteapparat, dommere, publikum og andre besøkende skal oppleve all aktivitet på Prestrudbanene og i klubbhuset trygt og i henhold til enhver tids gjeldende smittevernsregler. Her har vi samlet mye av det som er viktig i forbindelse med å drive trening- og kampaktivitet i disse Koronatidene.

Alle hensyn som skal tas er omhandlet i fotballforbundets Koronahåndbok (link under her), men basisgjøremålene for å hindre smitte er fortsatt:

  • Bli hjemme hvis du føler deg syk
  • Ha god håndhygiene
  • Overhold en meters avstand når du ikke spiller fotball

Dette gjelder om du er spiller, støtteapparat, dommer, publikum, frivillig eller ansatt!

Endringslogg med viktige endringer for oss:

 

19.04.2021

Kampgjennomføring
Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer.
Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det
.

23.02.2021: Treningskamper mot lag fra Hamar kommune kan gjennomføres. NB! Ordinære smittevernstiltak og registrering av deltakere og publikum (totalt 50 stk innendørs/200 utendørs).

Treningskamper skal meldes inn til Hans Petter. Protokoll på spillere og publikum skal føres og tas vare på i 14 dager.

20.01.2021: Ordinær treningsaktivitet for barn og unge under 20 år åpnes fra 20.1., både innendørs og utendørs.

De over 20 kan kun trene utendørs med 1 meter avstand.

Kamper og cuper fortsatt ikke lov.

04.01.2021:
All innendørs treningsaktivitet stengt fra 4.1.-18.1.2021. Utendørs trening med 1 meters avstand.

Viktig informasjon:

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball