LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Korona

Koronasiden for Storhamar Fotball

Storhamar Fotball er opptatt av at alle spillere, støtteapparat, dommere, publikum og andre besøkende skal oppleve all aktivitet på Prestrudbanene og i klubbhuset trygt og i henhold til enhver tids gjeldende smittevernsregler. Her har vi samlet mye av det som er viktig i forbindelse med å drive trening- og kampaktivitet i disse Koronatidene.

Alle hensyn som skal tas er omhandlet i fotballforbundets Koronahåndbok (link under her), men basisgjøremålene for å hindre smitte er fortsatt:

  • Bli hjemme hvis du føler deg syk
  • Ha god håndhygiene
  • Overhold en meters avstand når du ikke spiller fotball

Dette gjelder om du er spiller, støtteapparat, dommer, publikum, frivillig eller ansatt!

Husk å meld deg av/på trening via Rubic LagetMitt slik at vi har kontroll over hvem som er til stede.

Endringslogg med viktige endringer for oss:

01.02.2022 Barn, unge og voksne nå kan trene som normalt med kontakt og uten antallsbegrensninger, både inne og ute.

Tiltaket trer i kraft 1. februar kl 23:00.

14.01.2022 For barn og unge under 20 år anbefales aktivitet utendørs. Innendørs er anbefalt gruppestørrelse omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort. Ingen avstandsbegrensning under aktivitet.

Voksne over 20 år kan ha treninger og kamper som normalt utendørs med kontakt. Innendørs i gruppe på maks 20 personer og med 1 meters avstand. Ved intensiv trening økes avstanden til 2 meter.

01.01.2022: 1.januar åpner vi for aktivitet i henhold til gjeldende råd og anbefalinger igjen. Dette vil si at barn og unge opp til ungdomsskole kan trene inne i Sparebankhallen i grupper opp til 20 personer. Unge under 20 år, men som er ferdig med ungdomsskolen kan trene i grupper på inntil 20 personer, men med økt fokus på å holde meteren under aktivitet. For voksne over 20 år anbefales det å avlyse treninger inne i Sparebankhallen, og trene i grupper på maks 20 utendørs, samt holde en meters avstand under trening.
13.12.2021: All organisert aktivitet frem til nyttår avlyses.
09.12.2021: Spillere over 20 år bør trene i grupper på maks 20 personer innendørs (Sparebankhallen). Hold minst 1 meter avstand før og etter trening. Unngå unødvendig bruk av garderober.
25.09.2021: Fullstendig gjenåpning av idretten. Bruk fortsatt hodet og hold deg hjemme hvis du føler deg syk, ha god håndhygiene, og ta de forhåndsreglene du føler er nødvendig for å bli med på aktivitet.
07.09.2021: Kommuneoverlegene i Hamarregionen anbefaler at barn og unge som er i testregime som alternativ til karantene, ikke spiller kamper, turneringer o.l. så lenge de er i testregime.

Ordinær trening med eget lag er i orden.

20.06.2021 Spillere over 20 år kan spille kamper mot andre lag i vår krets. Vårt A-lag for damer defineres som toppidrett, og kan spille på tvers av kretser.
18.06.2021 Spillere over 20 år kan trene som normalt, uten å måtte ta hensyn til 1-metersregelen. Fra søndag 20.juni kl 12 kan spillere over 20 år kan spille kamper mot andre lag i vår krets. Vårt A-lag for damer defineres som toppidrett, og kan spille på tvers av kretser. Spillere under 20 år kan spille kamper mot lag fra hele landet.
03.06.2021 Åpnet for seriekamper på tvers av kommunegrenser.
28.05.2021 Kamper regnes som arrangement og er avlyst inntil videre. Vi åpner for trening igjen, med de "vanlige" koronareglene som var gjeldene før 21.05.2021.
23.05.2021 Alle treninger og kamper avlyses, uavhengig av alder, fra i dag, 23. mai til og med 31. mai. Dette betyr at det ikke er noe aktivitet i regi av Storhamar Fotball i denne perioden. Avgjørelsen om å stenge helt ned er gjort av styret i samråd med trenere i klubben på grunn av koronautbruddet.
22.05.2021 Spillere som er 20 år og eldre skal ikke delta på trening. Treninger for spillere under 20 år må gjennomføres i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne må komme fra samme kommune.
21.05.2021 Alle kamper er avlyst. All trening innendørs er avlyst. Trening for spillere født i 2004 og eldre må gjennomføres med en meters avstand. Trening for 2005 og yngre kan foregå som normalt, ute.
19.04.2021 Kampgjennomføring
Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer.
Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det
.
23.02.2021: Treningskamper mot lag fra Hamar kommune kan gjennomføres. NB! Ordinære smittevernstiltak og registrering av deltakere og publikum (totalt 50 stk innendørs/200 utendørs).

Treningskamper skal meldes inn til Hans Petter. Protokoll på spillere og publikum skal føres og tas vare på i 14 dager.

20.01.2021: Ordinær treningsaktivitet for barn og unge under 20 år åpnes fra 20.1., både innendørs og utendørs.

De over 20 kan kun trene utendørs med 1 meter avstand.

Kamper og cuper fortsatt ikke lov.

04.01.2021: All innendørs treningsaktivitet stengt fra 4.1.-18.1.2021. Utendørs trening med 1 meters avstand.

Viktig informasjon: