LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Koronavettregler for keepertrening

Publisert den: 15. april 2020
Skrevet av: Stig Sæther

Som noen sikkert har fått med seg er det fra i dag åpnet for keepertrening, dog med mange begrensninger. Anbefalingene fra NFF, som dere fra Storhamar Fotball er pålagte å følge, ligger her:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2020/koronavettregler-for-keepertrening/?fbclid=IwAR3NK_Ia7Tl_8Pr0kzqDp8V1gfAjjtjW0Ej3hH13Sy6lLMDieJKOeYAnUYc

For dere med kun 1 keeper fungerer dette greit, mens dere med flere altså må rullere inn en keeper pr. trening.

Vi har tidligere meddelt at mål ikke skal brukes, men vi tillater nå bruk av ett 11’er-mål pr. bane.

Det er viktig å huske på at dette tiltaket er en form for lettelse i kravene til å gjennomføre trening og dermed øker smitterisikoen! Derfor er det enda viktigere å følge kravene og merke seg spesielt punktet som gjelder henting av baller med hendene (kun keeperen)!

 

Erfaringer ellers:

Vi har fulgt med litt på oppstarten av treningene, og trenerapparatet virker godt forberedt til gjennomføringen av disse spesielle treningene. Vi ser at det kan være vanskelig å overholde 2-meters-kravet, men det er viktig å være bevisst på dette. Også når det er pauser. Et godt tips er å ha klargjort et oppmøteområde med kjegler som er 2 meter fra hverandre. Da synliggjør man avstanden for alle. Og så kan dette området beholdes (hvis man har plass) slik at spillerne kan ta pausene ved de samme kjeglene utover i treningen. Og husk at også trenerne skal holde avstand, også seg imellom!

Nå framover blir det flere lag som trener etter hverandre og da er det viktig å få sitt eget lag raskt av banen når treningen er slutt. De skal ikke gå den samme veien de kom, der kommer neste lag inn.

Prestrud 1 har utgang i hjørnet mot inngangen til Prestrudhallen og antibac-stasjon til etter trening er ved siden av kiosken. Prestrud 2 har utgang på andre siden av garasjen (til venstre/nord) og samme antibac-stasjon oppe ved kiosken.

Storhamar Fotballs oppdaterte koronavettregler ligger her:

Storhamar fotballs koronavettregler v2

 

 

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball