LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Lagskasse

Som et ledd i at Storhamar Fotball har blitt valg ut til å bli «kvalitetsklubb» og krav fra revisor er også rutinene for bruk av lagskontoer gjennomgått. For å sikre god nok dokumentasjon i alle ledd gjelder følgende rutine:

Alle transaksjoner som gjelder lagene skal gå via bankkonto i Sparebank 1 Østlandet som er underlagt Storhamar Fotballs organisasjonsnummer, dette være seg betaling for dugnader, evt egenandeler etc.

Alle utbetalinger fra konto skal ha to godkjennere, dette gjelder både utbetalinger via nettbank og via skranke i banken. Alle lag må derfor melde inn til Arild Johansen hvem som skal ha tilgang, i tillegg til de som allerede har disposisjonsrett.

  • Kontoene blir liggende under Storhamar Fotball.
  • Du som privatperson slipper formuesbeskatning.
  • Penger for utført dugnader (for eksempel Norsk Tipping) kan uten problemer overføres direkte til kontoen som er underlagt klubben (Storhamar Fotball Org.nr. 983 800 351)
  • Endring av kontohaver ved bytte skjer via klubben

Opprettelse av konto:

Navn og fødselsnummer på begge godkjennere, samt hvilken årgang (f. eks Gutter 2014) må kommuniseres til Arild Johansen.

Kontoen vil følge laget i årene fremover med samme kontonavn. Hvis det endres kasserer for laget ordnes endringen gjennom daglig leder i Storhamar Fotball som vil ajourføre hvem som har disposisjonsrett til den enkelte konto.

Lagskasse

LAGSKASSER OG FOTBALLTURNERINGER:
Penger som klubben betaler tilbake til årgangen etter at trening/medlemsavgift er innbetalt.
Deltagelse på fotballcuper ses på som positivt både sportslig og sosialt. Storhamar Fotball prøver ut fra økonomiske rammer å legge forholdene til rette for dette. Hvert lag står fritt til å delta på de cuper de måtte ønske. Utover dette vil vi være med å trekke opp følgende retningslinjer;

Deltagelse på turneringer som Storhamar Fotball arrangerer gir GRATIS deltagelse for våre egne lag.

Påmelding og betaling til ALLE andre turneringer dekker laget selv enten gjennom lagskasse eller andre inntekter laget har jobbet seg fram til. Mer info om dette finner du på www.fotball.no (søk etter cuper). For deltagelse på egne cuper arrangert av Storhamar Fotball må laget selv melde seg på, men som sagt deltagelsen er gratis. Vi oppfordrer våre lag til å dra til våre samarbeidsklubbers turneringer i Frogner og Arvika , les mer om det HER.

Lagskasse utbetales etter følgende satser;
Tilskudd til lagskasse settes til 200,- pr. spiller for lag i seriespill t.o.m. G/J 12.
Tilskudd til lagskasse settes til 300,- pr. spiller for lag i seriespill f.o.m. 13 t.o.m. G/J 16.
For juniorlag og seniorlag er det lite cuper å reise på. Derfor er det ingen automatisk utbetaling etter innbetalt treningsavgift, men utbetales også der med kr. 300,-pr. spiller ved planlagte sosiale tiltak. Lagskasse utbetales til alle årganger som har etablert lagskassekonto.

Utbetaling skjer i tråd med hvem som har betalt trening/medlemsavgift. Treningsavgiften mailes ut til en av foreldrene, ved manglende betaling purres treningsavgiften via oppgitt mobiltelefon. Det er foresattes ansvar at kontaktperson (foreldrekontakt/lagleder) for årgangen der du har din sønn/datter mottar korrekte kontaktopplysninger på hvem som skal betale trening/medlemsavgiften. (Navn, adresse, mail, mobil, født) slik at klubben får sendt ut giro eller får kontakt med spilleren/foresatte.

I tillegg kan det søkes om et tilskudd på kr. 2500 pr. leder (2 for hvert elleverlag), ved lengre reiser (Torsby og Arvika regnes ikke som lengre reiser).

Ved sammenslåing av årganger og lagskasser

Når årganger slås sammen, blir lagskassene også slått sammen. Ingen av midlene er øremerket enkeltspillere eller bare deler av årgangen.

Når årgangen oppløses

Eventuelle midler som er igjen på en lagskasse når en årgang oppløses tilfaller klubben.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball