LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Lindbak FUTH-akademi

Høsten 2020 vil Storhamar Fotball starte opp igjen sitt fotballakademi, LINDBAK FUTH-Akademiet.

FUTH betyr:

Ferdighet
Utvikling
Treningsvilje
Holdninger

Lindbak FUTH-Akademiet er et supplement til den ordinære foreldredrevne lagidretten som vi benevner i barnefotballen/ungodmsfotballen. akademiet er et tilbud til spillere som ønsker mer fotball enn treningene på årgangs-laget som barnefotballen/ungodmsfotballen gir dem. Ved påmelding til akademiet kan man velge antall treningsøkter i uken. Akademiet er en helårlig aktivitet som følger skoleruta og retter seg inn mot spillerutvikling av spillere fra 9 til 15 år, dvs. årene spillerne går i barneskolen (4-7 trinn) samt (8-10 trinn).

Deltakelse på Lindbak FUTH-Akademiet krever ikke medlemskap i Storhamar Fotball.
Akademiet vil være åpent 4 dager i uken (Mandag-Torsdag). Det er satt et maks antall på 20 stk (gutter og jenter) pr. dag. Oppmøte skjer på klubbhuset fra kl. 14.00 hvor det serveres frukt. Sammen med instruktørene vil det bli gitt en orientering om dagens øvelser som blir vist på storskjerm. Selve fotballøkta i hallen skjer fra 14.30-16.00. Etter endt økt er det avreise for de som bor nært. For de som må hentes vil det være instruktører til stede fram til 16.30.

Pris pr. mnd:

  • kr   450 for 1 dag uken
  • kr   800 for 2 dager i uken
  • kr 1200 for 3 dager i uken
  • kr 1600 for 4 dager i uken

Spørsmål angående FUTH-Akademiet kan sender på E-post til arild@storhamarfotball.no

PÅMELDING

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball