LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Lindbak FUTH-akademi

Høsten 2021 vil Storhamar Fotball starte opp igjen sitt fotballakademi, LINDBAK FUTH-Akademiet.

FUTH betyr:

Ferdighet
Utvikling
Treningsvilje
Holdninger

Lindbak FUTH-Akademiet er et supplement til den ordinære foreldredrevne lagidretten som vi bedriver i barnefotballen/ungdomsfotballen. akademiet er et tilbud til spillere som ønsker mer fotball enn treningene på årgangs-laget som barnefotballen/ungdomsfotballen gir dem. Ved påmelding til akademiet kan man velge antall treningsøkter i uken. Akademiet er en helårlig aktivitet som følger skoleruta og retter seg inn mot spillerutvikling av spillere fra 9 til 12 år, dvs. de årene spillerne går i barneskolen (4-7 trinn).

Deltakelse på Lindbak FUTH-Akademiet krever ikke medlemskap i Storhamar Fotball.
Akademiet er være åpent to dager i uken (Mandag og Onsdag). Det er satt et maks antall på 20 stk (gutter og jenter) pr. dag. Oppmøte skjer på klubbhuset fra kl. 14.00 hvor det serveres frukt. Sammen med instruktørene vil det bli gitt en orientering om dagens øvelser som blir vist på storskjerm. Selve fotballøkta i hallen skjer fra 14.30-16.00. Etter endt økt er det avreise for de som bor nært. For de som må hentes vil det være instruktører til stede fram til 16.30.

Pris pr. mnd:

  • kr   450 for 1 dag uken
  • kr   800 for 2 dager i uken

Spørsmål angående FUTH-Akademiet kan sendes på epost til marthe@storhamarfotball.no

PÅMELDING