LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Lindbak FUTH-akademi

Etter høstferien 2022 vil Storhamar Fotball starte opp igjen LINDBAK FUTH-Akademiet.

FUTH betyr:

Ferdighet
Utvikling
Treningsvilje
Holdninger

Lindbak FUTH-Akademiet er et supplement til den ordinære foreldredrevne lagidretten som vi bedriver i barnefotballen. Akademiet er et tilbud til spillere som ønsker mer fotball enn treningene på årgangs-laget som barnefotballen gir dem. Ved påmelding til akademiet kan man velge antall treningsøkter i uken. Akademiet er en halvårlig aktivitet som går utenfor fotballsesong, oppstart etter høstferien og avsluttes til påske. Etter oppstart følger vi skoleruta frem til påske og retter seg inn mot spillerutvikling av spillere fra 8 til 12 år, dvs. de årene spillerne går i barneskolen (3-7 trinn).

Deltakelse på Lindbak FUTH-Akademiet krever ikke medlemskap i Storhamar Fotball.
Akademiet er være åpent to dager i uken (Mandag og Onsdag). Det er satt et maks antall på 20 stk (gutter og jenter) pr. dag. Oppmøte skjer på klubbhuset fra kl. 14.00 hvor det serveres frukt. Sammen med instruktørene vil det bli gitt en orientering om dagens øvelser som blir vist på storskjerm. Selve fotballøkta i hallen skjer fra 14.30-16.00. Økta avsluttes og barna går hjem eller hentes kl. 16:00

Pris pr. mnd:

  • kr   450 for 1 dag uken
  • kr   800 for 2 dager i uken

LINDBAK FUTH-akademiet er et ekstratilbud utfor sesong, oppstart etter høstferien og avsluttes ved påske.

Spørsmål angående FUTH-Akademiet kan sendes på epost til sveinerik@storhamarfotball.no

PÅMELDING

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2023 Storhamar Fotball