LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Hva skjer når? Maxiturneringen

Fredag 23.august

Innsjekk/registrering:

Sted: Prestrud klubbhus, K.O.Bjerklisvei 9 , 2316 Hamar.
Tid: fra kl. 17.30 til 22.00
Her møter: Alle overnattende lag med deltagerkort A og C
Hva skjer her: Innsjekk og tildeling av skole/barnehage. Overnattende til barnehager blir ledet med følgebil til barnehagen. Viktig informasjon og nøkler blir utlevert.
Utdeling av deltakerbånd til alle som har bestilt A-kort. Båndet vises opp ved alle måltider.

Bespisning

Meny: Lapskaus og fiskeburger med salat og brød.
Mat serveres på klubbhuset og i Prestrudhallen.

Lørdag 24. august

Innsjekk/registrering

Sted: Prestrud klubbhus
Tid: Fra kl 07.00
Her møter: Overnattende lag med deltagerkort B og D
Lag som ikke skal overnatte/spise registrerer seg i:
Sekretariat i Ankerskogen for 3èr, 5èr og 7èr spill uten sluttspill.
Sekretariat på Prestrud for 9èr uten sluttspill G/J12 år
Ellers sekretariat/banevert på Ottestad Stadion, Gålås, Vang, Børstad og Ridabu.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball