LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Turneringsregler Maxiturneringen

sist oppdatert 08.08.2018

Reglement 3’er, 5’er, 7’er og 9er i 12 års klassen.

9èr i 12 årsklassen følger spillereglene i ungdomsfotballen, unntatt gule og røde kort.

 • Turneringen følger NFF`s kampreglement, der ikke annet er beskrevet
 • Det er ingen begrensning på antall spillere pr lag i turneringen
 • Spillere kan kun spille på et lag i turneringen. Dispensasjon kan gis ved spesielle situasjoner og skal klareres med turneringsledelse skriftlig på forhånd. Henvendelse til torstein@storhamarfotball.no
  • Unntak kan også gjøres ved spesielle situasjoner ift. keepere og skader underveis i turneringen. Dette må avklares med turneringsledelse/sekretariat før kampstart.
  • Jentespillere er unntatt denne regelen når prioritert lag er jentelag og lag 2 er guttelag. Dette gjelder fra og med lilleklassen (11 og 12 år).
 • Spillerliste leveres i sekretariatet før første kamp.

Overårige spillere

Turneringene etterstreber rene årsklasser og har fra 2018 strammet inn dette!
I alle klassene gjelder de samme reglene som i de respektive fotballkretsene for bruk av overårige spillere.
Alle spillere skal på forespørsel kunne legitimere sin alder og klubbtilhørighet overfor sekretariatet.

Spilletid

Miniklassen 6 år 2x15 min 4 kamper
Miniklassen (7-9 år): 1x25 min  5 kamper
Lilleklassen: (10-11 år) 2x17 min - kort pause/sidebytte, 5 kamper.
Lilleklassen (12 år) 2x20 min 4 kamper

Igangsetting av spill

5’er: Keeper kan ikke sparke eller kaste ballen over midten av banen ved målspark/-kast eller etter redning.
7’er: Keeper kan ikke sparke eller kaste ballen over midten av banen ved målspark/-kast, men dette er tillatt etter redning.
Ballen er ikke i spill før ballen er utenfor straffeområdet (5-/7-meteren).

Pressfri sone

Det spilles med pressfri sone der motstanderlag ikke kan presse innenfor et bestemt område ved igangsetting fra keeper ved målspark/-kast.
I 5’er-fotball brukes pressfri sone til midtstreken, mens i 7’er-fotballs brukes pressfri sone til midt på egen banehalvdel.

Hvordan?

 • Ved igangsetting fra keeper (etter tildelt målspark), skal forsvarende lag trekke seg bak presslinjen.
 • Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra keeper.
 • Brudd på regelen fører til ny igangsetting.
 • Keeperen kan ikke sparke/kaste ballen over presslinjen i disse situasjonene.
 • Ballførende lag må ikke vente på at motstanderen skal trekke seg tilbake, men har muligheten til å starte spillet umiddelbart, dersom de ønsker dette.

Ekstra spiller

Ekstra utespiller inn i femmer- og sjuerfotball for lag som ligger under med fire mål.

Hvordan?

Når differansen i en kamp blir 4 mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til 3 mål, går man tilbake til like mange spillere på begge lag. Det kan ikke settes inn mer enn én ekstra spiller, selv om det ledende laget øker ledelsen til mer enn fire mål

Ball

Miniklassen (6-10 år): Str. 3
Lilleklassen (11-12 år): Str. 4
Lag som står oppført som hjemmelag holder matchball.

Draktlikhet

Laget som står oppført som bortelag må skifte drakt eller benytte overtrekksvester. Vester lånes ut i sekretariatet.

Fair play

Fair play hilsen gjennomføres før kamp. Fokus på fair play i spillet, ovenfor dommere og fra sidelinjen!

Avspark

Lag som er ført opp som hjemmelag i programmet tar avspark i første omgang. Bortelag tar avspark i andre omgang.

Premiering

Premiering til alle spillere.

Værforbehold

Det tas værforbehold. Ved mye nedbør kan gressbanene bli stengt og kamper flyttet, utsatt eller avlyst.

Reglement 9’er og 11`er med sluttspill

 • Turneringen følger NFF`s kampreglement, der ikke annet er beskrevet
 • Det er ingen begrensning på antall spillere pr lag i turneringen
 • Spillere kan kun spille på et lag i turneringen. Dispensasjon kan gis ved spesielle situasjoner og skal klareres med turneringsledelse skriftlig på forhånd. Henvendelse til torstein@storhamarfotball.no
  • Unntak kan også gjøres ved spesielle situasjoner ift. keepere og skader underveis i turneringen. Dette må avklares med turneringsledelse/sekretariat før kampstart.
  • Jentespillere er unntatt denne regelen når prioritert lag er jentelag og lag 2 er guttelag. Dette gjelder fra og med lilleklassen (11 og 12 år).
 • Spillerliste leveres i sekretariatet før første kamp.

Overårige spillere

Turneringene etterstreber rene årsklasser, og har fra 2018 strammet inn dette!
I alle klassene gjelder de samme reglene som i de respektive fotballkretsene for bruk av overårige spillere. Alle spillere skal på forespørsel kunne legitimere sin alder og klubbtilhørighet overfor sekretariatet.

Spilletid

Det spilles 2 x 20 minutter med kort pause/sidebytte.

Ball

Småklassen: Str. 4
Jente/gutt: Str. 5
Lag som står oppført som hjemmelag holder matchball.

Draktlikhet

Laget som står oppført som bortelag må skifte drakt eller benytte overtrekksvester. Vester lånes ut i sekretariatet.

Fair play

Fair play hilsen gjennomføres før kamp.
Fokus på fair play i spillet, ovenfor dommere og fra sidelinjen!

Avspark

Lag som er ført opp som hjemmelag i programmet tar avspark i første omgang. Bortelag tar avspark i andre omgang.

Spillerbytter

Spillerbytter gjennomføres som ‘flygende bytter’ uten at det er nødvendig med stopp i spillet. Spillerbyttene skal skje ved midtstreken og spilleren som skal ut må være av banen før ny spiller kommer inn. Keeperbytter skal skje ved stopp i spillet.

Poeng og rangering

Seier gir 3 poeng, uavgjort gir 1 poeng og tap gir 0 poeng.

Innledende spill:

Plassering bestemmes etter følgende regler:

 1. Poeng (3 for seier, 1 for uavgjort).
 2. Målforskjell.
 3. Flest scorede mål.
 4. Poeng i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt.
 5. Målforskjell i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt
 6. Loddtrekning/myntkast e.l.

Rangering av lag mellom puljer (‘Beste 3’er’ etc.) Sammenligning av lag fra forskjellige puljer for å kåre ‘beste 3’er’, ‘3. beste 2’er’ etc. følger de samme retningslinjene som punktene over. NB: Ved ujevnt antall lag i puljene, trekkes kampene mot det dårligst plasserte laget i puljen(e) med flest lag ut. Dette for at lagene som skal sammenlignes skal ha likt antall kamper.

Sluttspill

 • Kampene i sluttspillet spilles også med 2x20 min.
 • Ved uavgjort etter 2x20 min
  • Småklassen – straffespark, 3 til hvert lag, deretter 1 og 1
  • Jente-/gutteklassen – straffespark, 3 til hvert lag, deretter 1 og 1.

Gule og røde kort

Gule kort

Gult kort medfører fem minutters umiddelbar soning i nier- og elleverfotball for aldersgruppen 13–16 år.

Hvordan?

Regelen innebærer at spillerne umiddelbart må sone 5 minutters utvisning som en direkte konsekvens av tildelt gult kort. Laget må dermed spille med et redusert antall spillere i løpet av soningstiden. Spilleren kan etter 5 minutter delta i kampen igjen, det gis beskjed til dommer som vinker spilleren inn. To gule kort til samme spiller i samme kamp gir fortsatt rødt kort og utvisning resten av kampen. Hvis et lag får mer enn to spillere utvist (5 minutter) samtidig, så begynner den tredje spillerens soningstid når den første spillerens tid er ferdig. Det vil si at et lag ikke kan ha flere enn to spillere korttidsutvist samtidig. Lagleder til utvist(e) spiller(e) har ansvar for tidtaking på soningen.

Gult kort i en kamp dras ikke med fra kamp til kamp.

Røde kort

Rødt kort for en enkel forseelse betyr at spilleren utvises fra kampen og må stå over lagets neste kamp i turneringen. To gule kort i en og samme kamp kvalifiserer til rødt kort og straffes på samme måte som direkte rødt kort.

Protester

Eventuelle protester må leveres til sekretariatet senest 30 min. etter kampslutt. Protesten skal undertegnes av lagets trener eller lagleder. Protestgebyr på kr 400,- leveres sammen med protesten. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse kan ikke ankes.
Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller baneområdet.

Jury

Leder; Stig Sæther - Storhamar Fotball
Hans Petter Nyberg - Storhamar Fotball
Torstein Jakobsen - Storhamar Fotball
Jan Morstad - Hamar IL                                      Jon Christian Hokaasen - Kongsvinger Fotball                                                            Stig Markus Gjelten Hovdal - Korsvoll IL

 

Trukket lag

 • Dersom et lag trekker seg før gruppespillet starter vil alle lagets kamper bli satt til 0-3 dersom det ikke lykkes arrangøren å framskaffe et erstatningslag.
 • Et lag som trekker seg etter at spill i innledende serie er påbegynt, skal dette omgående meldes til sekretariatet.
 • Dersom lag trekker seg etter at dette har spilt alle kamper i grunnspillet, vil resultatene bli tellende.
 • Dersom trukket lag er kvalifisert til videre spill i turneringen, kan sekretariatet tilby det beste utslåtte laget i den aktuelle puljen plass i sluttspillet.
 • Videre kan sekretariatet sette inn tapende lag i sluttspillet dersom seirende lag må trekke seg fra turneringen.

Premiering

I klasser med sluttspill premieres det kun på lagsnivå. Det kan forekomme ulike fordelinger av premier i klassene avhengig av finaleoppsett og antall lag i klassene. Alle vinnerlag av A-, B- og C-sluttspill premieres, samt taper av finalen i A-sluttspill. I klasser med bronsefinale i A-sluttspillet premieres vinnerlaget av denne.

Værforbehold

Det tas værforbehold. Ved mye nedbør kan gressbanene bli stengt og kamper flyttet, utsatt eller avlyst.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball