LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Mitt Valg kurs

Publisert den: 30. september 2020
Skrevet av: Hans Petter Nyberg

Til          
Trenere og støtteapparat i Storhamar Fotball

Koronaen stoppet MITT VALG-kursene i våres etter at 125 personer i SIL hadde gjennomført grunnkurset. Stiftelsen MITT VALG har justert og videreutviklet kursene, lagt om øvelser og gjennomfører nå kursene på en trygg måte som også oppfyller smittevernreglene. Nå er vi derfor klare til nye kurs for dere som ikke har gjennomført dem.

Du inviteres med dette til kursets modul 1 og 2 (tidligere kalt grunnkurs), som blir arrangert slik:

  1. Kveldskurs over to kvelder, 13. og 14. oktober, kl. 17:00 – 20:30, i fotballens regi (Klubbhuset).
  2. Heldagskurs, lørdag 17. oktober kl. 09:00 – 16:30, i håndballens regi (Iskroa).
  3. Heldagskurs, søndag 18. oktober kl. 09:00 – 16:30, i ishockeyens regi. (Iskroa).

Kurset er sammensatt av tre moduler. Det er et både praktisk og teoretisk kurs hvor teorien erfares i praksis. I modul 1 og 2 tar vi bl.a. for oss idrettens samfunnsansvar, idrettens basisferdigheter, psykisk helse og trenerrollen. Målet med kurset er å forstå hva MITT VALG i Idrett er, og erfare hvordan du kan og bør legge opp treningene slik at barn og unge opplever inkludering, mestring og trygghet på alle treninger.

Underveis i kurset får du tilgang til en lisens til MITT VALGs digitale program som er:

  • Et konkret og praktisk verktøy for trenere og lagledere i treningsplanleggingen av basisferdighetene
  • Teoretisk veiledning i det å være en trener (Temaer som; kommunikasjon, relasjonskompetanse og hva er en god trener?)
  • Tips og råd til foreldresamarbeid

Modul 3 (3,5 time) er planlagt gjennomført første uka i mars 2021.

Hvert lag har sin MITT VALG-ambassadør/kontakt, og de er:

  • Fotball: Hans Petter Nyberg. tlf.413 36 098
  • Håndball: Gjertrud Myhrhaug, tlf. 932 10 700
  • Ishockey: Eirik Haugen Johansen, 481 53 521

Styret i lagene ønsker at alle ledere, trenere og støtteapparat i STORHAMAR skal gjennomføre kurset.

Lagstyrene ber deg om å melde deg på det ønskede kurset, og gjerne et alternativ 2 om alternativ 1 blir fullt.

Påmelding til ønskede kurs sendes innen 5. oktober, sammen med ditt telefonnummer til k-rise@online.no, eller SMS til 916 53 035.

Du vil få nærmere beskjed om sted og ramme for kurset, og hvor du får plass.

Med vennlig hilsen, Prosjektgruppa:
Per Magnar Klomstad Storhamar Allianseidrettslag
Hans Petter Nyberg Fotball
Gjertrud Myhrhaug Håndball
Eirik Haugen Johansen Ishockey
Ole Kjøs Vang, Per Arne Johansen og Kåre Rise, Lionsklubbene i Hamarområdet
Annica Øygard, Stiftelsen Det er mitt valg

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball