LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Prestrudbanene er åpnet for organisert fotballaktivitet

Publisert den: 11. april 2020
Skrevet av: Stig Sæther

I tråd med vedtakene fra myndighetene og Hamar Kommune har styret i Storhamar Fotball besluttet å åpne Prestrud igjen for organisert fotballaktivitet, men med strenge regler for gjennomføring med hensyn på smitteverntiltak.

Klubben har nøye vurdert hvordan koronavettreglene kan ivaretas gjennom hele forløpet av en trening, dvs. fra ankomst, gjennom trening og til man forlater Prestrudanlegget. Innholdet er nøye beskrevet i Storhamar Fotballs koronavettregler Storhamar fotballs koronavettregler.

I hovedsak har vi lagt opp til egen antibac-stasjon før trening, egen inngang til bane, gjennomføring av trening etter fotballens koronavettregler, egen utgang etter trening og også egen antibac-stasjon etter trening. I tillegg skal baller og kjegler etc. vaskes etter trening, samt at treningene er forkortet og starter med et kvarters mellomrom.

Som beskrevet i dokumentet gjelder åpningen i første omgang for årgangene fra 13 år og oppover, dvs. ungdoms- og seniorfotballen. Vi vil vurdere fortløpende om vi skal åpne for årganger nedover i barnefotballen, men det vil være helt avgjørende hvordan ungdomsgruppene greier å gjennomføre sine treninger og hva som evt. må justeres.

Det er viktig å merke seg at alle treninger er frivillig og at ingen må føle seg presset til å møte hvis man føler seg usikker på smitterisiko. Og selvsagt skal man holde seg hjemme hvis man føler seg syk eller er forkjølet!

 

Og en viktig sak til slutt:

Prestrudanlegget er KUN åpent for organisert aktivitet. Vi er klar over at kunstgressbanene er fristende å bruke til all slags uorganisert aktivitet, men både myndigheter og Hamar kommune har bestemt at dette ikke skal tillates pr. nå. Derfor har vi stengt av anlegget og merket dette tydelig med skilt. Vi ser hele tiden at noen få ikke overholder dette og da fremstår det for andre at anlegget kan benyttes. Det fint hvis vi kan få hjelp til å formidle dette til alle som ferdes på Prestrud. Til vanlig er vi svært glade for overfylte baner med barn og unge, men i dagens situasjon er det stor smitterisiko med overivrige barn og unge på jakt etter fotballen!

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball