LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Refusjon

Refusjon Storhamar Fotball

Fyll ut dette skjemaet.

Refusjon

Registrer utlegg

Refusjon av treningsavgift

Treningsavgiften sendes ut tidlig på året. I løpet av september måned refunderer vi tilbake treningsavgift til de tidligere nevnte personer dersom trening og medlemsavgift er betalt.
Det er du som hovedtrener som vet hvem som skal ha refusjon ut fra utført jobb.
Dersom 2 personer deler jobben så refunderer vi halvparten av avgiften til hver.
Hvor skal disse penge tilfalle?

Kjøregodtgjørelse

Last opp vedlegg

Maximum file size: 516MB

 

Kjøring i forbindelse med trenergodtgjørelse: Reiseregning. Fyll ut og send til post@storhamarfotball.no

 

Refusjon av treningsavgift

Medlemsregisteret fakturerer full avgift (treningsavgift -og medlemskap) for alle uansett om man har krav på fri treningsavgift. De som har krav på fri treningsavgift kan søke om refusjon av treningsavgiften.

Hvem kan søke om refusjon?

Følgende kan søke om refusjon av treningsavgift for sitt barn på det laget hvor de er med i støtteapparatet:

  • Hovedtrener
  • 2 trenere/lagledere pr. LAG i årgangen (unntak: i 3er fotballen er det 1 trener/lagleder pr lag)
  • 1 foreldrekontakt for å ta et samlet foreldrekontaktansvar for årskullet.
  • Det er mulig å dele på flere, slik at flere trenere kan få 50% refusjon av avgiften.

Ansatte og styremedlemmer i klubben gis fri treningsavgift for ett barn.

Hvem kan sende inn søknad?

  • Ved søknad om refusjon av treningsavgift for støtteapparat i et lag er det kun hovedtrener som kan søke på vegne av sitt lag. Søknad om refusjon må være i tråd med klubbens retningslinjer (se ramme over).
  • Skjemaet fylles ut en gang for hvert medlem av støtteapparatet som skal ha refusjon
  • Ansatte og styremedlemmer i klubben kan selv søke om refusjon
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball