LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Turneringsregler Riis City Bilpleie 9er Cup

Sist oppdatert: 31.10.2018

 • Cupen spilles med inntil 40 gutte- og jentelag og spilles på 5 stk 9èr. Lagene deles med 4 lag i hver pulje.
 • I J/G-13 klassen spilles det innledende kamper lørdag og sluttspill søndag.
  Premiering til 1-2 og 3 plass i A-sluttspill og vinner av B-sluttspill.
 • i J/G-11/12 klassen er det ikke sluttspill. (Jmr. breddereglement NFF)
  Lagene spiller i puljer lørdag og deles i nye puljer søndag basert på intensjonen om jevnbyrdighet. Premie til alle spillerne.
 • Turneringen følger NFF`s kampreglement, der ikke annet er beskrevet. Ingen begrensning på antall spillere pr lag i turneringen.
 • Spillerliste leveres i sekretariatet før første kamp.
 • Turneringene etterstreber rene årsklasser.
 • I alle klassene gjelder de samme reglene som i de respektive fotballkretsene for bruk av overårige spillere. Alle spillere skal på forespørsel kunne legitimere sin alder og klubbtilhørighet overfor sekretariatet
 • Spillere kan kun spille på et lag i turneringen. Dispensasjon kan gis ved spesielle situasjoner. Dette skal klareres med turneringsledelse skriftlig på forhånd.
 • Unntak kan også gjøres ved spesielle situasjoner ift keepere og skader underveis i turneringen. Avklares med turneringsledelse/sekretariat før kampstart

[toc no_label="true"]

Turneringsjury

Turneringens jury består av tre medlemmer fra forskjellige klubber tilknyttet NFF. Disse vil behandle eventuelle tvister:

1. Hans Petter Nyberg, Storhamar Fotball
2. Torstein Jakobsen, Storhamar Fotball
Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes

Spilletid

J/G-12  2 x 20 minutter kort pause/sidebytte begge dager
J/G-13  2 x 20 minutter kort pause/sidebytte 2 x 20 minutter i sluttspillet.
A- og B-finaler 2 x 25 minutter

Innbytte

Turneringen tillater flyvende bytter. Spiller som byttes ut skal være helt ute av banen før spiller som byttes inn entrer banen!

Ball

4er i klassene G/J 12-13. Hjemmelag holder matchball.

Draktlikhet

Laget som står oppført som bortelag må skifte drakt eller benytte vester.
Vester fås lånt i sekretariatet

Fair play

Fair play hilsen før kamp. Fokus på fair play i spillet, medspillere, motspillere, ovenfor dommere og fra sidelinjen!

Avspark

Lag som er ført opp som hjemmelag i programmet tar avspark i første omgang. Bortelag tar avspark i andre omgang.

Poeng

Seier gir 3 poeng, uavgjort gir 1 poeng og tap gir 0 poeng.

Innledende spill

Plassering bestemmes etter følgende regler:

 1. Poeng (3 for seier, 1 for uavgjort).
 2. Målforskjell.
 3. Flest scorede mål.
 4. Poeng i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt.
 5. Målforskjell i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt
 6. Loddtrekning

Sluttspill
Kampene (J/G-13) i sluttspillet spilles også med 2×20 min. A og B-finaler 2x25 minutter
Ved uavgjort etter normal spilletid går kampen direkte til straffesparkkonkurranse.
Småjente/smågutteklassen – straffespark, 5 til hvert lag, deretter 1 og 1

Gule og røde kort

Gult kort i en kamp dras ikke med fra kamp til kamp. Gult kort gir 5 minutter utvisning.
Rødt kort for en enkel forseelse betyr at spilleren utvises fra kampen og må stå over lagets neste kamp i turneringen.
To gule kort i en og samme kamp kvalifiserer til rødt kort og straffes på samme måte som direkte rødt kort.
Det benyttes ikke kort i klassen J/G-12 - forseelser som kvalifiserer til gult og rødt kort betyr at spiller må av banen (5 min/ resten av kampen) mens laget får sette på en ny spiller.

Protester

Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.
Eventuelle protester skal leveres skriftlig av lagleder, senest 60 min. etter at kampen er ferdigspilt I turneringens sekretariat.
– et lag som ønsker et kampresultat kjent ugyldig, må nedlegge protest
Protestgrunnlag kan være
– lag har benyttet spiller som ikke var spilleberettiget
– Grove feil ved dommerens forståelse av regelverket, men ikke feil i dommerens skjønnsutøvelse.
Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

Saksbehandling
Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette bli brukt mot dem ved avgjørelsen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Juryen kan innhente rapport fra dommerobservatører i de tilfeller dette er aktuelt.

Trukket lag

Dersom et lag trekker seg før gruppespillet starter vil alle lagets kamper bli satt til 0-3 dersom det ikke lykkes arrangøren å framskaffe et erstatningslag. Et lag som trekker seg etter at spill i innledende serie er påbegynt, skal dette omgående meldes til sekretariatet. Dersom lag trekker seg etter at dette har spilt alle kamper i grunnspillet, vil resultatene bli tellende. Dersom trukket lag er kvalifisert til videre spill i turneringen, kan sekretariatet tilby det beste utslåtte laget i den aktuelle puljen plass i sluttspillet. Videre kan sekretariatet sette inn tapende lag i sluttspillet dersom seirende lag må trekke seg fra turneringen. Ved ujevnt antall lag i puljene, trekkes kampene mot det dårligst plasserte laget i puljen(e) med flest lag ut. Slik at lagene som skal sammenlignes har likt antall kamper.

Premiering

J/G-13: Det kan forekomme ulike fordelinger avhengig av antall lag i klassene. Det vanligste er 1-2 og 3.plass, samt vinner i B-sluttspill og ev. C-sluttspill
J/G-12: Premie til alle spillerne.

Værforbehold

Det tas værforbehold. Ved mye nedbør kan gressbanen bli stengt og kamper flyttet, utsatt eller avlyst. Det samme vil gjelde ved stort snøfall på kunstgressbanene.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball