LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Stilling ledig i Storhamar Fotball

Publisert den: 28. januar 2019
Skrevet av: storhamar
Storhamar Fotball er en veldrevet fotballklubb med ca. 700 spillere (1000 medlemmer) og 5 ansatte.

Vi søker en person som kan bekle en prosjektstilling. Prosjektstillingen er i første omgang tenkt fra ca 15. februar -1. november 2019, med mulighet for forlengelse. Stillingen kan i perioden være i 100% eller delstilling i annen prosent for å kunne kombinere annen stilling. Gjennom mindre prosentandel kan stillingens oppgaver også deles av to personer.

Vi søker en person som er fleksibel og kan bekle flere typer arbeidsoppgaver i et idrettslag.


Prioriterte oppgaver:

Administrative oppgaver cuper
Medansvarlig ved planlegging og gjennomføring av våre fotballcuper. Må kunne ta personlig ansvar, være utadvendt og løsningsorientert ved gjennomføring av cupene.

Treneroppgaver
Vi søker en som kan bekle trenerrollen. Påta seg rollen som hovedtrener for et årskull. (hovedtrener for jentelag)

Vi søker en som kan bekle trener/instruktørrolle til vår nyvinning FUTH-Akademiet som vi starter opp med i august 2019. Det er et helårlig fotballtilbud (følger skoleåret) for de som vil mer og vil utvikle seg som fotballspillere.
FUTH-Akademiet vil være åpent 4 dager i uken (Mandag-Torsdag). Kl. 14.00-16.00

Utstrakt dataerfaring

Vi trenger mere ‘datakompetanse’. Både i form av erfaring med sosiale medier, innhold hjemmeside, formidling av aktiviteten vår og forståelse for hvordan våre systemer henger sammen.

Øvrige generelle administrative oppgaver

I en stor klubb er det mange arbeidsoppgaver som skal utføres, både små og store. Vi trenger mere ressurser til å løse disse, og det er naturlig at deler av oppgavene legges inn i stillingen(e).  

Interesserte kan kontakte;
Arild Johansen
tlf. 975 40801
arild@storhamarfotball.no

]]>

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball