LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

STORHAMARFONDET

Storhamar Fotball ønsker ikke at økonomien skal være et hinder for deltagelse i klubbens aktiviteter.
Sammen med bedrifter i Hamar og stiftelser har vi fått med støttespillere som gjør det mulig å bygge opp Storhamarfondet.

Medlems- og treningsavgift.

Utstyr for å spille fotball.

Deltagelse på fotballskoler og lagets cup turer.

Bidrag fra fondet forutsetter deltakelse på klubbens dugnader og andre pålagte aktiviteter.
Fondet kan dekke inntil 50 % av totalsummen, men vil kunne fravikes i  enkelte tilfeller.
Ytterligere utgifter kan dekkes inn gjennom ekstra dugnadsjobb.
De enkelte søknadene behandles konfidensielt og fortløpende av en egen komité i Storhamar Fotball.

Henvendelser og spørsmål kan rettes til arild@storhamarfotball.no eller på tlf 975 40 801

Storhamarfondet.1

Bidragsytere:

                                       

 

                      Flisekompaniet

 

 

 

 

 

 

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2020 Storhamar Fotball