LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

STORHAMARFONDET

Storhamar Fotball ønsker ikke at økonomien skal være et hinder for deltagelse i klubbens aktiviteter.
Sammen med bedrifter i Hamar og stiftelser har vi fått med støttespillere som gjør det mulig å bygge opp Storhamarfondet.

Fondet skal være med å dekke:

 - Medlems- og treningsavgift

 - Utstyr for å spille fotball

 - Deltagelse på fotballskoler og lagenes cupturer.

Bidrag fra fondet forutsetter deltakelse på klubbens dugnader og andre pålagte aktiviteter.
Fondet kan dekke inntil 50 % av totalsummen, men vil kunne fravikes i  enkelte tilfeller.
Ytterligere utgifter kan dekkes inn gjennom ekstra dugnadsjobb.
De enkelte søknadene behandles konfidensielt og fortløpende av en egen komité i Storhamar Fotball.

Henvendelser og spørsmål kan rettes til post@storhamarfotball.no

Storhamarfondet.1

Bidragsytere:

Sparebankstiftelsen Hedmark – Innlandet musikkråd

 

 

 

 

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball