LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Trenings- og medlemsavgift

Storhamar Fotball bruker Rubic Medlem som sitt medlemsregister. All betaling av medlems- og treningsavgift må gjøres via Rubic Medlem. Betaling av avgifter gjøres ved å følge link som du mottar fra oss enten vis SMS eller i e-post hvor du blir bedt om å bekrefte ditt medlemskap i klubben.

 • Se på ditt medlemskap og få oversikt over dine betalinger ved å logge inn på "Min Side" i Rubic Medlem.
 • Se oversikt over betalinger direkte under "Betalinger" i Laget Mitt app'en. *

Trenings- og medlemsavgifter er to ordrelinjer/betalinger. Det er mulig å betale de samtidig, men det forutsetter at det gjøres i forbindelse med bekreftelse av medlemskap i klubben som du mottar som en lenke i e-post som blir sendt til registrert e-postadresse til utøver. Du kan også logge deg på "Min Side" i Rubic Medlem for å se oversikt over dine betalinger. Her kan du også betale medlemskap- og treningsavgift for deg selv og dine barn.

Medlemsavgift

kr 300,- (kan ikke betales i LagetMitt appen, bruk link i e-post fra oss eller "Min Side" i Rubic Medlem)

Treningsavgift

 • G/J2019 (5 år) og yngre - Kun medlemsavgift
 • G/J2018 (6 år) - Miniklassen Kr. 1400,-
 • G/J2017 (7 år ) - Miniklassen Kr. 1400,-
 • G/J2016 (8 år) - Miniklassen Kr. 1400,-
 • G/J2015 (9 år) - Miniklassen Kr. 1400,-
 • G/J2014 (10 år) - Miniklassen Kr. 1400,-
 • G/J2013 (11 år) - Lilleklassen Kr. 1600,-
 • G/J2012 (12 år) - Lilleklassen Kr. 1600,-
 • G/J2011 (13 år) - Småklassen Kr. 1800,-
 • G/J2010 (14 år) - Småklassen Kr. 1800,-
 • G/J2009 (15 år) - Gutte/Jenteklassen Kr. 2100,-
 • G/J2008 (16 år) - Gutte/Jenteklassen Kr. 2100,-
 • G/J2007-2005  (G/J17-19) - Juniorklassen Kr. 2400,-
 • Herrer og Damelag 2 - Seniorklassen kr. 2000,-
 • A-lag Herrer og Damelag - Seniorklassen kr. 3700,-

I barnefotballen går 200,- av treningsavgiften inn i lagskassen, mens i ungdomsfotballen og for seniorlag er summen 300,-.

Betaling av medlemsavgift og fritak/refusjon av treningsavgift

Betaling av medlemsavgift

Følgende skal betale medlemsavgift i Storhamar Fotball:

 • ansatte og styremedlemmer
 • støtteapparatet herunder hovedtrener, trener(e), lagleder(e) og foreldrekontakt(er)
 • alle utøvere

Refusjon av treningsavgift

Medlemsregisteret fakturerer full avgift (treningsavgift -og medlemskap) for alle uansett om man har krav på fri treningsavgift. De som har krav på fri treningsavgift kan søke om refusjon av treningsavgiften.

Hvem kan søke om refusjon?

Følgende kan søke om refusjon av treningsavgift for sitt barn på det laget hvor de er med i støtteapparatet:

 • Hovedtrener
 • 2 trenere/lagledere pr. LAG i årgangen (unntak: i 3er fotballen er det 1 trener/lagleder pr lag)
 • 1 foreldrekontakt for å ta et samlet foreldrekontaktansvar for årskullet.
 • Det er mulig å dele på flere, slik at flere trenere kan få 50% refusjon av avgiften.

Ansatte og styremedlemmer i klubben gis fri treningsavgift for ett barn.

Hvem kan sende inn søknad?

 • Ved søknad om refusjon av treningsavgift for støtteapparat i et lag er det kun hovedtrener som kan søke på vegne av sitt lag. Søknad om refusjon må være i tråd med klubbens retningslinjer (se ramme over).
 • Skjemaet fylles ut en gang per medlem av støtteapparatet som skal ha refusjon.
 • Ansatte og styremedlemmer i klubben kan selv søke om refusjon

Hvordan søker jeg om refusjon?

Du søker om refusjon ved å fylle ut skjema for refundering av treningsavgift . Søknad om refusjon via e-post til klubben vil ikke bli behandlet. Tilbakebetaling gjøres etter at skjema er registrert mottatt og godkjent for utbetaling.

 

Innkreving av treningsavgift

Treningsavgift og medlemskontingent i Storhamar IL Fotball er en av klubbens viktigste inntektskilder. Den sikrer at klubben kan ha et bra sportslig tilbud til alle våre medlemmer. Vi bruker årlig unødvendig mye ressurser på å innkreve avgiften gjennom diverse purringer. At vi sitter igjen med restanser ved slutten av året burde være helt unødvendig.

Personer som har behov for økonomisk støtte til treningsavgift, medlemsavgift eller utstyr kan søke Storhamarfondet. Ta kontakt med Mathias Evang Sveen dersom du har behov for hjelp fra fondet eller har spørsmål angående fakturering.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball