LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Treningsgjennomføring under Korona

Publisert den: 9. november 2020
Skrevet av: Hans Petter Nyberg

Treningsgjennomføring

Det er behov for noen presiseringer av våre koronavettregler. (NFF)
Det er viktig å understreke at vi i den kommende perioden i hovedsak skal gjennomføre treninger i egen klubb.
Treninger og varianter av samlinger på tvers av klubber bør unngås.

Generelt om trening i klubb

 • En gruppe bør være fast over tid og det anbefales som hovedregel en gruppestørrelse på inntil 20 spillere. Det betyr at man i enkelte situasjoner der det er vanskelig å gjennomføre enkelte treningsaktiviteter innenfor denne gruppestørrelsen, så kan imidlertid gruppestørrelsen utvides noe. Et eksempel er blant annet gjennomføring av treningskamp mellom to fotballag (2 x 11 spillere + dommere) innen samme idrettslag. Viktig å presisere at gruppen er utøvere. Ledere, trenere kommer i tillegg.
 • Alle personer på trening skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for mulig smittesporing
 • Rullering mellom ulike faste grupper i klubb er greit, men skal begrenses.
 • Det er mulig å ha spillere med ulik alder i gruppene. Gruppene bør være faste. Dersom det skal trenes med kontakt er dette kun tillatt for:
  • Barn og ungdom til og med de som fyller 20 år i inneværende år
  • Alle kvinner
  • Alle menn i 3.divisjon
  • Tilrettelagt fotball
  • Gatelag
 • Treningskamper internt i klubben og på tvers av grupper er greit for:
  • Barn og ungdom til og med de som fyller 20 år i inneværende år
  • Alle kvinner
  • Alle menn i 3.divisjon
  • Tilrettelagt fotball
  • Gatelag
 • Treningskamper på tvers av klubber er greit for barn og ungdom til og med de som fyller 20 år i inneværende år. Treningskampene skal følge reglene for kampgjennomføring.
 • Klubbene bør så langt det er mulig beholde de samme gruppene i Telenor Xtra og lignende tilbud, som i klubbens ordinære treningsgrupper. Prinsippet er å begrense antall «fritidsgrupper» barna deltar på.
 • Utover aktive utøvere bør antall trenere/ledere holdes på et minimum pr. gruppe for å gjennomføre aktiviteten i henhold til Fotballens koronavettregler.
 • Foreldre bør ikke være til stede ved treningsfeltet.
 • Avgjørende å ha godt smittevern før – etter, og gjennom hele treningsøkten

Treninger og aktivitet i klubb og mellom klubber

 • Barn og unge til og med de som fyller 20 år i inneværende år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke; for eksempel fotball en dag, svømming en annen dag og langrenn en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.
 • Spillerutviklingstiltak og lignende på tvers av grupper og klubber bør ikke gjennomføres nå.
  • NFF avlyser all sone og kretslagsaktivitet ut 2020.

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball