LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Utstyrsavtale

G-MAX - leverandør av "klubbkolleksjon" og annet klær og utstyr

G-Max på Maxi storsenter er vår leverandør av Nike treningstøy og "klubbkolleksjon". Som medlem i Storhamar Fotball får du rabatter ved kjøp. Les mer om hvilke rabatter som gjelder og hvordan du  går frem for å kjøpe klær i medlemsavtaler.

Klubbkolleksjonen

Treningstøy

Treningstøy (genser, bukse og t-skjorte) er i hovedsak beregnet for de som utøver praktisk trening og lagledelse på feltet som i hovedsak omfatter trenere og lagledere.
2 stk pr.lag (fra 5èr fotball og oppover) mottar treningstøy. (For 3èr fotball må det være 2 lag pr. trener)
Hovedtrener for hvert årskull mottar treningstøy.

Praktisk gjennomføring:

  • Hovedtrener som har oversikt over sine lags støtteapparat gir tilbakemelding til klubben hvem som skal ha treningstøy i tråd med klubbens retningslinjer.
  • I de tilfeller det er flere trenere i ett kull utover de fastsatte rammene tas det opp med administrasjon i klubben.
  • Klubben holder eget lager av treningstøy for nevnte gruppe.

Ved ulike tilpasninger så tas det kontakt med klubbens administrasjon. NB: Det gis ikke rekvisisjon for nytt treningstøy fra NIKE før gammelt treningstøy (bukse og genser fra LEGEA) er innlevert til administrasjon i klubben.

Utlevering av spillerdrakt

Det er veldig viktig for oss som klubb å ha gode retningslinjer. Spilledraktene er noe spillerne mottar for LÅN før sesongstart. Etter sesongslutt i september/oktober SKAL ALLE drakter leveres inn. Ved manko i antall drakter vil reduksjon av lagskasseutbetaling bli vurdert. Det er hovedtreners oppgave å sørge for at dette blir ivaretatt. Det er KUN hovedtrener som kan hente ut spilledrakter uavhengig av antall lag i årgangen. (oppgaven kan med fordel delegeres til f.eks. foreldrekontakt for årgangen).

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball