LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Ansatte og styret

Ledelsen

Arild Johansen
Hans Petter Nyberg
Svein Erik Torvik
Mathias Evang Sveen
Administrasjonskoordinator
Joakim Tønsager
Alexander Harvey
Roar Svendsberget

Vaktmester / banemannskap

Tin Aung Lai Thang
Vaktmester / banemannskap

Styret

Nina Stokke Tronsrud
Thomas Windjusveen Olsen
Nestleder, sportslig utvalg
Glenn Selvik
Styremedlem, sportlig utvalg
Stig Sæther
Styremedlem, sportslig utvalg
Hanne Andersen Midtmoen
Lene Mausethagen
Ole Anders Holstad Vestby
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2023 Storhamar Fotball