LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Årsmøteinnkalling

Publisert den: 16. februar 2022
Skrevet av: Sindre Østebø Mæland

Innkalling til årsmøte i Storhamar IL fotball 2022                                                                              Hamar, 16.02.22

Styret innkaller herved til årsmøte i Storhamar IL fotball.  Årsmøtet avholdes onsdag 16. mars 2022 kl. 19 på klubbhuset på Prestrud.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må senest 1. mars 2022 sendes styret v/styreleder Nina Stokke Tronsrud på e-post: tronsrud_nina_stokke@hotmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, www.storhamarfotball.no, samt bli sendt ut til medlemmer på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Storhamar IL fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Storhamar fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte, se beskrivelse i klubbhåndboken under punktet Organisasjon, samt klubbens vedtekter som er vedlegg til klubbhåndboken. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder, Arild Johansen, eller styreleder, Nina Stokke Tronsrud, kontaktes.

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: E-post: arild@storhamarfotball.no  Telefon 975 40 801

Styreleder: E-post: tronsrud_nina_stokke@hotmail.com  Telefon 958 38 250

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Storhamar IL fotball  

 

Mal til forslag årsmøte 2022

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball