LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Lagleder kontakter dommer 1-3 dager før kamp! Dommer må selv skaffe erstatter, litt avhengig av hvor tett inn på dommeroppdraget, hvis man ikke klarer dette må det gis beskjed til lagleder.

Spørsmål ang. dommere må inntil videre rettes til Hans Petter (41336098/
hanspetter@storhamarfotball.no) eller Arild (97540801/arild@storhamarfotball.no).

Oppdateres forløpende!

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2020 Storhamar Fotball