LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Dugnad - informasjon til foreldrekontakter

Det er foreldrekontakt i hvert lag/årgang som har hovedansvar for å sørge for at dugnader har blitt satt opp med alle deltagere og at de som skal være med på dugnad registrerer seg på dugnaden som de skal være med på. Du finner dugnader som ditt lag har fått tildelt under lagssiden til ditt lag og "Dugnader". Dugnadsregistrering har ingenting med Laget Mitt å gjøre, men er en del av hjemmesiden.

[toc no_label="true"]

Hvordan invitere til dugnad

Du bør bruke Laget Mitt for å invitere til dugnad. Det er flere grunner til det:

 • Informasjon om dugnaden vises i Laget Mitt appen.
 • De som du inviterer til dugnad får automatisk en pushmelding om at de er invitert til dugnad og/eller e-post om du ønsker det (velg "Send ut invitasjon pr. epost" )
 • Du har en oversikt over hvem som skal være med og historikk på hvem som har vært med på dugnadsvakter.
 • De som av en eller annen grunn ikke kan være med på dugnad kan melde forfall og oppgi grunn til forfall samtidig. Du har oversikt over hvem som har meldt forfall i Laget Mitt.
 1. Opprett en aktivitet i Laget Mitt
 2. Legg inn all relevant informasjon om dugnaden. Se eksempel i skjermbilde under

  Eksempel på utfylling av invitasjon til dugnad. Klikk på bildet for stort bilde.

  eksempel på tekst i beskrivelse:[LAGSNAVN] har fått tildelt dugnadsvakter under [NAVN PÅ DUGNAD] som må registreres i dugnadslisten som du finner her: [LINK TIL DUGNADSLISTE] Gå inn på link ovenfor og velg en av vaktene. Du registrerer deg selv på tiden som passer deg best. Frist for å registrere seg for dugnadsvakt er [FRIST FOR PÅMELDING]. Om du ønsker kan du få noen andre til å stille på dugnadsvakt for deg, men husk at navn på ditt barn og lagsnavn må noteres ved registrering. Om du ikke har mulighet til å være med på dugnad den dagen må du snarest melde forfall i Laget Mitt.

 3. Velg "Utøvere" og inviter de som skal være med på dugnaden. Du bør unngå å invitere alle foresatte/utøvere og kun invitere det antall dugnadsvakter som det er behov for. Om noen melder forfall kan du velge noen andre ved å redigere og oppdatere aktiviteten. Se eksempel nedenfor hvor utøvere er invitert til dugnaden og status for bekreftelse/oppmøte er satt til "Ubekreftet", dermed må hver enkelt foresatt bekrefte at de deltar på dugnaden.

  Eksempel på invitasjon til dugnad og valg av utøvere. Klikk på bildet for stort bilde.

 4. Etter at du er ferdig med å velge de som skal være med går du tilbake til Aktivitetsdetaljer og velger "Ved lagring" under "Send ut invitasjon pr. epost" Da er du sikker på at de som er valgt også får en e-post om dette.

Registrere dugnadsvakter

Vi anbefaler at foresatt som skal være med på dugnadsvakt registrerer seg selv. Det er flere fordeler med dette:

 • Foreldrekontakten slipper å registrere dugnadsvaktene.
 • De som skal være med på dugnad velger en dag/tid som passer de
 • Alle kan fritt registrere seg for en dugnadsvakt
 • Klubben, støtteapparatet og foreldre kan alle se hvem som skal være med på dugnad og all informasjon lagres ett sted istedet for at man sender et regneark frem og tilbake.

Informasjon om hvordan man registrerer seg for en dugnad finner du i hjelpeteksten under dugnadslisten. Det er ikke lenger mulig å opprette en bruker for å registrere dugnadsvakter. Om det blir registrert feil må man ta kontakt med dugnad@storhamarfotball.no for å få det rettet opp.

Bekreftelse på e-post og påminnelse om dugnad

Ved registrering av dugnadsvakt vil det bli sendt en bekreftelse til registrert e-postadresse med informasjon om dugnaden. Om du registrerer en vakt for en foresatt trenger du dermed ikke å sende en ekstra e-post til de for å informere om at de har blitt registrert. Videre sendes det påminnelser til alle dugnadsvakter en uke før og dagen før vakten.

Registrere vakter på vegne av foresatte

Om det er noen av foreldrene som ikke registrerer seg innen fristen må disse registreres av foreldrekontakten.

 1. Velg en vakt. Du registrerer deg kun for en vakt selv om det står flere ledige vakter. Eksempel "5 ledige:  Registrer deg »"
 2. Fyll inn informasjon om hvem som skal ha dugnadsvakten. Husk å legge inn informasjon om hvilken utøver vakten er for under "Lag og dugnad for utøver"

Tilgang til å redigere dugnadslister

Om du ønsker selv å kunne administrere alle påmeldinger til laget ditt kan du sende en e-post til dugnad@storhamarfotball.no hvor du gir beskjed om at du ønsker å administrere dugnader for laget ditt. På og avmelding må gjøres fra selve dugnadslisten som du finner under Dugnader på lagssiden. Som administrator har du rettigheter til å både legge til og fjerne dugnadsvakter selv om det ikke er du som har registrert vakten.

Har du spørsmål til dugnader eller det er noe som er feil med dugnadslister, send en e-post til dugnad@storhamarfotball.no

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball