LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Velkommen til Sparebank 1 Østlandet Miniliga Cup
og EMS cup 2020

Lørdag 26. og søndag 27.september 2020 – påmeldingsfrist: 14.09.2020
Stor GRATIS høstturnering for de yngste, Jenter og gutter født 2015 - 2014 - 2013 - 2012
3 kamper for alle, kamplengde 20 minutter. Komprimert kampoppsett innenfor en tidsramme på ca 2 timer.
OBS! J/G-2013 spiller 5er
Spill i tidsrommet 08.30-18.00 - alle kamper på kunstgress på Prestrud fotballanlegg.

2015 og 2014 og 2013 modeller spiller 3èr, kamplengde 2 x 10 minutter og 3 kamper.
2012 og 2011 modeller spiller 5er, kamplengde 1 x 25 minutter og 3 kamper
2010 og 2009 modeller spiller 7er, kamplengde 1 x 25 minutter og 3 kamper.
2008 modeller spiller 9er, kamplengde 1 x 25 minutter og 3 kamper

 • Lørdag 26. september spiller Gutt og Jenter født 2010, 2013, 2014 og 2015.

 • Søndag 27. september spiller Gutt og Jenter født 2009, 2011 og 2012

Premie til alle spillere.

Påmelding gjør du HER

Hovedsponsor

Påmelding / Deltagerkort

PÅMELDINGSAVGIFT

GRATIS påmeldingsavgift for alle deltagende lag.

Etter siste spilte kamp mottar hver spiller en medalje og nogo attåt.
Velkommen

 

 

 

Overnatting og bespisning A-KAT B-KAT C-KAT D-KAT E-KAT
Kveldsmat fredag
Overnatting fredag - lørdag
Frokost lørdag
Lunsj lørdag
Middag lørdag
Overnatting lørdag - søndag
Frokost søndag
Lunsj søndag
PRIS PER PERSON 850,- 625,- 450,- 400,- 400,-

Overnatting

Ingen overnatting knyttet til cupen

Skoler

Wang Toppidrettskole

Kornsilovegen 54 v/CC Amfi, 2316 Hamar.

160 sengeplasser

Avstand til Prestrud og matservering: 200 m

Barnehager

Vestenga

K.O. Bjerklisv. 3, 2316 Hamar

plass til ca 50 stk.

Avstand til Prestrud og matservering: 100 meter

Blåveisen

Oline Holtmoensv. 96, 2316 Hamar

plass til ca 50 stk.

Avstand til Prestrud og matservering: 50 meter

Sportell

Plassering Type Rom med navn Antall senger Fordeling
Kiosk Brakker Modul 1 6 Ett rom med 6 sengeplasser
Kiosk Brakker Modul 2 5 Et rom med 6 sengeplasser
Kiosk Rom Garasjerom nr.1 10 Ett rom med 13 sengeplasser
Kiosk Rom Garasjerom nr.2 7 Ett rom med 7 sengeplasser
Bane 1 Brakker Madonna 4 2 rom med 2 senger i hver
Bane 1 Brakker Pizzadriver 7 1 rom med 3 senger og 1 rom med 4 senger
Bane 1 Brakker PWC 8 2 rom med 4 sengeplasser på hvert rom
Bane 1 Brakker Eidsiva 8 2 rom med 4 sengeplasser på hvert rom
Bane 1 Brakker Sparebanken 1.etg 6 Første etasje 1 rom med 6 senger
Bane 1 Brakker Sparebanken 2.etg 6 Andre etasje med 2 rom (4 og 2 senger)
Bane 1 Brakker Maxi 4 2 rom med 2 sengeplasser på hvert rom
Bane 1 Brakker Riis city v/bane 1 4 2 rom med 2 sengeplasser på hvert rom
Bane 1 Brakker Edvardsen 6 Ett rom med 6 sengeplasser
Bane 1 Brakker Plan Auto 4 2 rom med 2 senger i hver
Bane 1 Brakker Riis City v/bane 2 5 Ett rom med 5 sengeplasser
Sum antall sengeplasser 90

Turneringsinfo

Turneringsregler

 • Cupen spilles med 36 lag og spilles på 4 kunstgressbaner.
 • Turneringen følger NFF`s kampreglement, der ikke annet er beskrevet.
 • Ingen begrensning på antall spillere pr lag i turneringen.
 • Spillerliste leveres i sekretariatet før første kamp
 • Turneringene etterstreber rene årsklasser. I alle klassene gjelder de samme reglene som i de respektive fotballkretsene for bruk av overårige spillere. Alle spillere skal på forespørsel kunne legitimere sin alder og klubbtilhørighet overfor sekretariatet. Spillere kan kun spille på et lag i turneringen. Dispensasjon kan gis ved spesielle situasjoner. Dette skal klareres med turneringsledelse skriftlig på forhånd. Unntak kan også gjøres ved spesielle situasjoner ift keepere og skader underveis i turneringen. Avklares med turneringsledelse/sekretariat før kampstart.

Særregel

Jentespillere er unntatt denne regelen når prioritert lag er jentelag og lag 2 er guttelag.

Påmeldingsavgift

1800,- pr lag.

TURNERINGSJURY

Turneringens jury består av tre medlemmer fra forskjellige klubber tilknyttet NFF. Disse vil behandle eventuelle tvister:
1. Hans Petter Nyberg, Storhamar Fotball. Leder
2.Torstein Jakobsen
Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes

Spilletid

2 x 20 minutter kort pause/sidebytte. Alle lag garantert minimum 5 kamper
A-finaler og A-bronse-finaler spilles 2×25 minutter.

Innbytte

Turneringen tillater flyvende bytter. Spiller som byttes ut skal være helt ute av banen
før spiller som byttes inn entrer banen!

Ball

4er ball i småklassene. Hjemmelaget holder ball.

Mål

Cupen spilles med 7èr mål i 9èr klassene. 11èr mål i G14 klassen

Draktlikhet

Laget som står oppført som bortelag må skifte drakt eller benytte vester. Vester fås lånt i sekretariatet

Fair play

Fair play hilsen før kamp. Fokus på fair play i spillet, medspillere, motspillere, ovenfor dommere og fra sidelinjen!

Avspark

Lag som er ført opp som hjemmelag i programmet tar avspark i første omgang. Bortelag tar avspark i andre omgang.

Poeng

Seier gir 3 poeng, uavgjort gir 1 poeng og tap gir 0 poeng.

Innledende spill

Plassering bestemmes etter følgende regler:

 1. Poeng
 2. (3 for seier, 1 for uavgjort)
 3. Målforskjell
 4. Flest scorede mål
 5. Poeng i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt
 6. Målforskjell i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt
 7. Loddtrekning

Sluttspill

1. Kampene i sluttspillet spilles også med 2×20 min. (A-finaler og A-bronsefinaler- 2×25 minutter)
2. Ved uavgjort etter normal spilletid, avgjøres kampen på;
3. Småjente/smågutteklassen – straffespark, 5 til hvert lag, deretter 1 og 1.

Gule og røde kort

Gult kort i en kamp dras ikke med fra kamp til kamp.
Gult kort gir 5 minutters utvisning. Lagleder er ansvarlig for å passe tiden!
Rødt kort for en enkel forseelse betyr at spilleren utvises fra kampen og må stå over lagets neste kamp i turneringen.
To gule kort i en og samme kamp kvalifiserer til rødt kort og straffes på samme måte som direkte rødt kort.

Protest

Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

Eventuelle protester skal leveres skriftlig av lagleder, senest 60 min. etter at kampen er ferdigspilt I turneringens sekretariat.
– et lag som ønsker et kampresultat kjent ugyldig, må nedlegge protest
Protestgrunnlag kan være
– lag har benyttet spiller som ikke var spilleberettiget
– Grove feil ved dommerens forståelse av regelverket, men ikke feil i dommerens skjønnsutøvelse.

Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

Saksbehandling
Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette bli brukt mot dem ved avgjørelsen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Juryen kan innhente rapport fra dommerobservatører i de tilfeller dette er aktuelt.

Trukket lag

Dersom et lag trekker seg før gruppespillet starter vil alle lagets kamper bli satt til 0-3 dersom det ikke lykkes arrangøren å framskaffe et erstatningslag. Et lag som trekker seg etter at spill i innledende serie er påbegynt, skal dette omgående meldes til sekretariatet. Dersom lag trekker seg etter at dette har spilt alle kamper i grunnspillet, vil resultatene bli tellende. Dersom trukket lag er kvalifisert til videre spill i turneringen, kan sekretariatet tilby det beste utslåtte laget i den aktuelle puljen plass i sluttspillet. Videre kan sekretariatet sette inn tapende lag i sluttspillet dersom seirende lag må trekke seg fra turneringen. Ved ujevnt antall lag i puljene, trekkes kampene mot det dårligst plasserte laget i puljen(e) med flest lag ut. Slik at lagene som skal sammenlignes har likt antall kamper.

Premiering

G13: 1 – 2 og 3 plass
J13: 1 – 2 og plass, samt vinner B-finale
J14: 1 – 2 og 3.plass
G14: 1 – 2 og 3.plass, samt vinner B-finale

Værforbehold

Det tas værforbehold. Ved stort snøfall på banene kan banene bli stengt og kamper eventuelt utsatt/avlyst

Kart, baner og parkering

Prestrud Idrettspark

2 stk 11èr, 1 stk 7èr, 2 stk 5èr og 1 stk 7èr hall. Alt på kunstgress.


Veibeskrivelse til anlegget

Fra Oslo:
Ta av E6 og sving inn mot Hamar
Følg veien rett fram til første rundkjøring Ta til høyre i rundkjøringen v/CC/Statoil inn i Ringgt.
Følg Ringgata mest mulig rett fram gjennom 2 nye rundkjøringer.
Fortsett veien forbi Hamar OL-Amfi på venstre side og en STOR/HØY kornsilo på venstre side.
Kjør videre samme vei, ned en bakke og sving andre vei til høyre.
Du ser fotballanlegget.

For GPS
 Adressen er; K.O. Bjerklisvei 9, Hamar.

Registrering og innsjekk

 

Sekretariat for spill finner du i bygget ved baneanlegget på Prestrud. Her registreres de lag som ikke har overnatting.

Spillerlister

Det skal leveres spillerliste med navn, nummer på drakt og fødselsår på alle spillere. Leveres inn etter siste spilte kamp. Fungerer som køliste for premieutdeling

 

Klasseinndelinger og kampoppsett

 

Antall kamper og tid

Alle klasser får minimum 3 kamper – 1 x 20 min.

Spill / Spilletid

 

Premieutdeling:
Alle deltager (spillere) mottar medalje etter siste spilte kamp.
Spillelisten under fylles ut og benyttes ved premieutdeling for navneopprop.
KAMPOPPSETTET ER KLART CA 10 DAGER FØR CUPSTART
For øvrige regler viser vi til INFO

Mat og allergier

Kontaktinfo

 

Påmelding og Kampoppsett - Sportslig ansvarlig

Hans Petter Nyberg
Mob: 413 36 098
E-post: hanspetter@storhamarfotball.no

Gjenglemt tøy

Tin Aung Laithang
Mob: 940 51 933
E-post: ltvakok@gmail.com

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2020 Storhamar Fotball