LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Informasjon til støtteapparatet om kurs med MITT VALG

Publisert den: 5. juli 2019
Skrevet av: storhamar

Til                                                                                                                                                       Hamar, 05.07. 2019
Trenere og støtteapparat i SIL.

Storhamar Allianseidrettslag, med fotball, ishockey og håndball, har inngått avtale med Stiftelsen MITT VALG og Lionsklubbene i Hamar om å benytte verktøyet MITT VALG i sine aktiviteter. MITT VALG, tilrettelagt for idretten, er et verktøy som styrene og administrasjonen i lagene (grenene) allerede har gjennomgått grunnkurset i. Styrene ønsker at alle ledere, trenere og støtteapparat i STORHAMAR skal gjennomføre kurset.

Grunnkurset gjennomføres på 7, 5 timer og omfatter aktuelle temaer som idrettens samfunnsansvar, sosial emosjonell læring, trenerrollen, inkludering og lagbygging, selvtillit og selvfølelse, motivasjon, kommunikasjon og aktiv lytting og kunsten å gi og motta tilbakemeldinger.

I tillegg blir det et 3,5 timers oppfølgingskurs 6 - 9 måneder etter gjennomført grunnkurs.

Til høsten blir det kjørt grunnkurs for trenere og støtteapparat i de respektive grenene. Dette er et tilbud til ALLE i støtteapparatene. Denne invitasjonen viser hvilke dager kursene blir holdt, og er en invitasjon til deg, slik at du nå kan reservere mulige kursdager i din kalender.

I forberedelsene er det lagt opp til å samle deltakere fra ulike grener på samme kurs, for både å bli kjent med hverandre og for å kunne dele erfaringer og lære av hverandre, på tvers av grenene. I tillegg er det tenkt å samle støtteapparat for like aldersklasser på felles kurs.

Etter gjennomgått kurs får deltakerne lisens til kursmateriellet som er digitalisert. Materiellet er som nevnt et verktøy, hvor brukeren (du) kan slå opp og finne gode veiledninger og hjelp til konkrete situasjoner. Det er således ingen lærebok som skal læres fra perm til perm. Mange brukere finner god hjelp og støtte i sitt daglige lagsarbeid, både for å forberede aktiviteter og for å søke hjelp til å løse oppståtte situasjoner og behov. Læringen fås individuelt og i fellesskap med andre.

I hovedsak legger vi opp til å ha flest mulig deltakere på endagskurs, fra kl. 9 til 17. To lørdager og to søndager er satt av til disse. Hver deltaker skal således ha endags grunnkurs på ISKROA, hvor det blir servert mat.

Hver gren har sin MITT VALG-ambassadør/kontakt, og de er:

Fotball: Marthe Wetlesen.

Håndball: Gjertrud Myhrhaug.

Ishockey: Tommy Marthinsen.

Vi ber deg, allerede nå, sette av den eller de dagene som passer deg å ta kurset. Det vil i første halvdel av august komme en invitasjon til deg, med påmeldingsfrist 25. august. Vi bemerker at grunnkurset for deg skjer på kun en dag, og vi håper du kan tilpasse det med dine lagsaktiviteter. Snakk gjerne med de andre lederne på laget ditt om valg av dag(er).

De fire kursdagene er, og du bes nå avsette den eller de dagene du kan ta kurset;

Lørdag. 28. september. Søndag, 29. september. Lørdag 02. november og Søndag, 03. november.

Med vennlig hilsen styrelederne

Nina Stokke Tronsrud. Hans Chr. Hustad. Morten Nilsgård. Per Magnar Klomstad.

Fotball Håndball Ishocke Ya. Allianseidrettslaget

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball