LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Innkalling til årsmøte i Storhamar fotball 2020

Publisert den: 24. februar 2020
Skrevet av: Hans Petter Nyberg

Styret innkaller herved til årsmøte i Storhamar fotball.

Årsmøtet avholdes onsdag 25. mars 2020 kl. 19 på klubbhuset, Prestrud, K.O. Bjerklisv 9.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må senest 6. mars 2020 sendes styret v/styreleder Nina Stokke Tronsrud på e-post: tronsrud_nina_stokke@hotmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, www.storhamarfotball.no, samt sendt ut til medlemmer på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Storhamar fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Storhamar fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte, se beskrivele i klubbhåndboken under punktet Organisasjon, samt klubbens vedtekter som er vedlegg til klubbhåndboken. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder, Arild Johansen, eller styreleder, Nina Stokke Tronsrud, kontaktes.

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: E-post: arild@storhamarfotball.no  Telefon 975 40 801

Styreleder: E-post: tronsrud_nina_stokke@hotmail.com  Telefon 958 38 250

Velkommen til årsmøte!

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball