LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Filming av trening og kamper

How Can We Help?

Filming av trening og kamper

« TILBAKE

Storhamar Fotball har kamera på både Prestrud 1 og 2 som kan brukes til å filme treninger og kamper som et ledd i sportslig utvikling, samt direktesending av utvalgte kamper. Tilbudet er for årganger i ungdomsfotballen (minst 13 år) og seniorlagene våre. For å kunne bruke kamera må alle spillere på årgangen ha gitt skriftlig samtykke til å bli filmet, og ved bruk under kamper må motstander gi tillatelse til å filme.

 

Spørsmål og svar

Hvordan brukes videoopptakene?
Det er tre nivåer for hvordan videoene kan brukes:
- Kun for treneren
- Kun inviterte spillere/utøvere og trenere i et eget lukket forum
- For de som er invitert og har betalt for å se direktestrømming av trenings- og konkurranseaktiviteter
Trener inviterer spillere/utøvere/ansvarlige i laget som skal få tilgang til det lukkede forumet. Trener bestemmer også hvilke opptak som skal ligge i forumet. Trener skal ikke publisere opptakene utenfor det lukkede forumet. Det er følgelig ikke tillatt å legge opptak ut på sosiale medier.

Hvem i idrettslaget har bestemt at lag kan filmes?
Det er styret som har bestemt at det kan tilrettelegges for filming, direktestrømming og opptak av trenings- og konkurranseaktiviteter som et hjelpemiddel for å forsterke trener- og spillerutvikling.
I tillegg kan dette bidra til økte inntekter til idrettslaget gjennom salg av tilgang til strømming/opptak.

Alder på spillere som kan direktestrømmes/gjøres opptak av?
Etter samråd med Datatilsynet gir våre retningslinjer lov til filming fra det året spillerne fyller 13 år.

Hvor ofte vil det filmes og gjøres opptak?
Trener/administrator vil gi beskjed når det skal filmes og gjøres opptak. Alle spillere som filmes og gjøres opptak av trenings- og konkurranseaktiviteter må ha gitt sitt samtykke.
Spillerne bør involveres og ha medbestemmelse vedrørende bruk av film/opptak av trenings- og konkurranseaktiviteter.

Hvorfor skal det filmes?
• Spillerutvikling
Klubben ønsker å filme for internt bruk for å lære mer om spillerutvikling/spilleanalyse blant våre spillere. Ved at spillere kan se seg selv og laget i kamp og trening vil det kunne bidra til forsterket mestring og refleksjon.
• Trenerutvikling
Trenere kan bli mer reflektert over egen trenergjerning og metodebruk. For klubben kan dette være et verktøy som bidrar til økt involvering og refleksjon, og som et kompetansehevende tiltak.
• Inntektsbringende tiltak
Storhamar Fotball vil gjøre det mulig for personer som ikke kan være fysisk til stede å oppleve konkurranseaktiviteter via direktestrømming. Klubben kan direktestrømme konkurranseaktiviteter og eksempelvis selge enkeltbilletter per kamp, noe som kan gi klubben (evt. laget) ekstra inntekter.

Hvem filmer?
Storhamar Fotball er ansvarlige for videoopptakene. Vår leverandør, Spiideo, jobber med å tilrettelegge for direktestrømming og videoopptak i topp- og breddeidretten med et ubemannet kamera som automatisk søker ballens posisjon.

Kan spilleren be om å få se opptak av seg selv, og kan man få endret eller slettet opptak?
Spilleren kan be treneren om å få se opptak av seg selv. Spilleren kan også gi beskjed til treneren hvis man vil at enkelte opptak skal endres eller slettes.

Hvem eier rettighetene til opptakene?
Det er Storhamar Fotball som eier alle data og har rettighetene til alle opptak/innhold.
Hvem har ansvaret for bruken av systemet og hvem har vedlikehold- og driftsansvaret av systemet?
Storhamar Fotball har ansvaret for bruken av systemet. Spiideo står for vedlikehold og drift av systemet på idrettsanlegget.

Hvor lenge blir opptakene lagret?
Opptakene blir lagret inntil 90 dager. Etter 90 dager vil systemet automatisk slette opptakene. Administrator/trener kan, etter behov, kontakte Spiideo for umiddelbar sletting av opptak og sletting før 90 dager. Klubben kan bestille utvidet lagring av data for egne arkivformål til de enhver tid gjeldende prisene for utvidet lagring av data.

Hvem i Storhamar Fotball kan man kontakte, hvis man lurer på noe mer?
Kontaktperson i klubben: Sindre Mæland, epost: sindre@storhamarfotball.no og/eller mobil: 920 44 188.

Må man samtykke for filming?
Nei, det er frivillig å samtykke. Spillere blir ikke utestengt fra Storhamar Fotball eller laget sitt dersom man ikke vil si ja til filmingen.

 

Vedlagt ligger samtykkeerklæring for spillere som fylles ut og sendes til sindre@storhamarfotball.no. Merk som samtykkeerklæring og årgang, f. eks. "samtykkeerklæring G2007". Instruks for trenere/lagledere finnes her.

 

Rutine ved filming:

  • Kamp
    Trener/lagleder må først innhente tillatelse fra motstander i god tid før kamp.
    Administrasjonen ved Sindre kontaktes for å sette opp filming. Dette må gjøres minst syv dager i forveien med klokkeslett og bane. NB: dersom kampen blir avlyst skal det gis beskjed slik at de som overtar tidspunktet på banen ikke blir filmet. Dersom kampen flyttes fra f.eks. Prestrud 2 til Prestrud 1 eller tidspunkt blir forskjøvet skal dette også informeres om.
  • Trening
    Administrasjonen ved Sindre kontaktes for å sette opp filming. Dette må gjøres minst syv dager i forveien med klokkeslett og bane.

Kamper og treninger som ønskes filmet, men som har deltakere som ikke har samtykket til opptak blir ikke filmet.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2023 Storhamar Fotball