LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Foreldrekontakt

How Can We Help?

Foreldrekontakt

« TILBAKE

Oppgaver

  • Være lagets kontaktperson til foreldrene.
  • Invitere til og arrangere minst to foreldremøter i årgangen i løpet av sesongen. Klubben skal være til stede på minst et av disse.
  • Kalle inn til dugnad i kiosk, på turneringer vi arrangerer og evt. eksterne dugnader.
  • Ha overordnet ansvar for årgangen på dugnad.
  • Delta på relevante møter som klubben kaller inn til.
  • Ta initiativ til sosiale arrangement på årgangen.
  • Fremvise politiattest.
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball