LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Forsikringer

How Can We Help?

Forsikringer

« TILBAKE

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Etter fylte 13 år er medlemmer i Storhamar Fotball forsikret gjennom Norges Fotballforbund.

Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.

Storhamar Fotball har tegnet yrkesskadeforsikring, anlegg, innbo mv. i Sparebank 1 Forsikring.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball