LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Hovedtrener

How Can We Help?

Hovedtrener

« TILBAKE

Hovedtreneren har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i klubben. Hovedtreneren skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å realisere klubbens sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all treningsaktivitet i klubben/gruppen og sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har bestemt.

 

Oppgaver

 • Overordnet ansvar på årgangen.
 • Jevnlig dialog med sportslig leder i klubben.
 • Planlegge og gjennomføre treninger sammen med resten av trenerteamet.
 • Påmelding av lag til seriespill i dialog med klubbkoordinator.
 • Kampgjennomføring sammen med resten av trenerteamet.
 • Sørge for at arbeidet på årgangen følger klubbens sportsplan, verdier, visjon og virksomhetside.
 • Ha oversikt og kontroll på differensiering (barnefotball) og hospitering (ungdomsfotball).
 • Sørge for at årgangen overholder gjeldende regelverk (NIFs barneidrettsbestemmelser o.l.).
 • Følge klubbens og fotballens verdier, samt Fair Play
 • Holde oversikt over hvem i støtteapparatet som skal ha gratis treningsavgift.
 • Delta på relevante møter som klubben kaller inn til.
 • Ha et langsiktig perspektiv. Begynne planlegging av neste sesong på høsten.
 • Grasrottrenerkurs del 1-4 (avhenger av hvilken årsklasse, se sportsplan for din årgang).
 • Fremvise politiattest.
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball