LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Hovedtrener / sportslig leder

« TILBAKE

Hovedtreneren har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i klubben. Hovedtreneren skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å realisere klubbens sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all treningsaktivitet i klubben/gruppen og sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har bestemt.

Oppgaver

  • Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens/gruppens sportslige plan
  • Rapportere jevnlig til styret om klubbens/gruppens sportslige aktivitet
  • Utarbeide aktivitetsplan/terminliste
  • Arrangere trenermøter
  • Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere
  • Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben
  • Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet
  • Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere
  • Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer
  • Årsmelding for klubbens sportslige plan

 

Hovedtrener/sportslig leder bør rapportere fast til styret eller være styremedlem i Storhamar Fotball.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball