LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Innledning

How Can We Help?

Innledning

« TILBAKE

Storhamar Fotball mener at god økonomistyring er viktig for å kunne gi gode og forutsigbare rammevilkår for den sportslige aktiviteten og utviklingen av klubben. Vi skal være aktive for å prøve å finne nye muligheter på inntektssiden for å kunne videreføre alt det gode arbeidet som gjøres i klubben og utvikle kvaliteten på klubbens aktiviteter ytterligere.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball