LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Kampvertansvarlig

How Can We Help?

Kampvertansvarlig

« TILBAKE
  • Oppdatere årgangen på kampvertens oppgaver.
  • Instruksen finnes her.
  • Sette opp kampverter til hjemmekampene.
  • Delta på relevante møter som klubben kaller inn til.
  • Fremvise politiattest.
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball