LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Kostnader - turneringer

How Can We Help?

Kostnader - turneringer

« TILBAKE

Egne turneringer er gratis for egne lag.

I alder 12 år og yngre bidrar klubben med kr. 200,- pr spiller til lagskasse som laget selv disponerer til deltagelse i cuper mv. For 13 – 16 år bidrar Storhamar Fotball med kr. 300,- pr. spiller. Over 16 år (junior/senior) gjøres det en individuell vurdering av klubben i hvert enkelt tilfelle.

Lag kan ha en egenandel på inntil kr. 3 000,- pr. spiller ved utenlands turnering eller lignende. I tillegg kan laget avholde dugnader.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball