LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Rollebeskrivelse FIKS-ansvarlig

How Can We Help?

Rollebeskrivelse FIKS-ansvarlig

« TILBAKE

Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem, FIKS, er eid av Norges Fotballforbund. I FIKS skal klubben blant annet registrere spillere, trenere og ledere, registrere kamptropper, registrere og gjennomføre overganger, søke turneringer, samt melde på lag i seriespill. Det er klubbkoordinator i Storhamar Fotball som er FIKS-ansvarlig. Oppgaver for FIKS-Ansvarlig:

  • Gi tilgang til FIKS for trenere, lagledere og andre som bør ha dette.
  • Fortløpende registrere klubbens nye og gamle spillere: aktiv/inaktiv.
  • Påse at alle spillere er registrert i FIKS med rette forsikringer/kontrakter.
  • Registrere personer med verv i klubben, i FIKS.
  • Sørge for at alle med bruker i systemet kan sine oppgaver.
  • Administrere overganger inn og ut av klubben.
  • Sportslig leder overtatt dette ansvaret
  • Veilede og hjelpe klubbrukere ved spørsmål.
  • Melde på klubbens lag i seriespill.
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball