LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Sikkerhetsarbeid (HMS)

How Can We Help?

Sikkerhetsarbeid (HMS)

« TILBAKE

Storhamar Fotball har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg.

 

Storhamar Fotball har innarbeidet rutiner vedrørende:

-reise i klubbens regi

-egne turneringer/overnattende lag

-internkontroll (HMS) på egne anlegg

-ansatte og medlemmers bruk av maskinelt utstyr på klubbens anlegg/i klubbens regi

-avvikling av diskotek under Maxi turneringen

-instruks kioskdugnad

Daglig leder i Storhamar Fotball har det daglige ansvaret for å følge opp dette.

Storhamar Fotball har egne ansatte og det tilhører klubben et spesielt ansvar for arbeidsmiljøet i klubben. Det daglige ansvaret ligger hos daglig leder og arbeidet skal være systematisk og forebygge skader. Dette ansvaret er hjemlet i arbeidsmiljøloven og i «Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter» («internkontrollforskriften»). Den daglige lederen har plikt til å gjennomgå nødvendig opplæring.

Storhamar Fotball har utarbeidet egen HMS Håndbok, se klubbens nettside eller få denne hos administrasjonen i Storhamar Fotball.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball