LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Trener

« TILBAKE

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • kompetansetilbud for trenere
 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne
 • hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …)

Oppgaver

 • Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens/gruppens sportslige plan
 • Rapportere jevnlig til hovedtrener om klubbens/gruppens sportslige aktivitet
 • Utarbeide aktivitetsplan/terminliste
 • Arrangere møter med spillere og lagledere mv.
 • Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet
 • Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere
 • Rapporterer til hovedtrener etter konkurranser/treningsleirer
 • Årsmelding for klubbens sportslige plan

 

Det kan være flere trenere på et lag, men da skal en av dem være hovedansvarlig.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball