LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Trener

How Can We Help?

Trener

« TILBAKE

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • kompetansetilbud for trenere
 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne
 • hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …)

Oppgaver

 • Planlegge og gjennomføre treninger.
 • Kampgjennomføring.
 • Jobbe etter klubbens sportsplan, verdier, NFFs barneidrettsbestemmelser og Fair Play.
 • Delta på relevante møter som klubben kaller inn til.
 • Grasrottrenerkurs del 1-4 (avhenger av hvilken årsklasse, se sportsplan for din årgang).
 • Fremvise politiattest.

Det kan være flere trenere på et lag, men da skal en av dem være hovedansvarlig.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball