LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Virksomhetsidé

« TILBAKE

Storhamar Fotball sin virksomhetsidé:

«Den ledende breddeklubb i vårt distrikt»

Det er denne ideen klubben vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer hva som er det spesielle eller unike med vår klubb og den aktiviteten vi har valgt. Den forteller hva vi tilbyr som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber.

Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball