LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Klubbens 'Koronaansvarlig arena' sine oppgaver