LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Om Laget Mitt

Hvorfor har Storhamar Fotball tatt i bruk "Laget mitt"?

Storhamar Fotball har tatt i bruk Laget Mitt fordi det er et godt verktøy for klubben, støtteapparatene, foreldre og utøvere. Det erstatter andre kommunikasjonskanaler som f.eks. SMS, e-post, Spond og Facebook*

Alle årganger i Storhamar Fotball skal bruke Laget Mitt. Det som ligger inne i Laget Mitt av informasjon om utøvere og støtteapparatet synkroniseres automatisk mot medlemsregisteret til Storhamar Fotball. På den måten er vi sikret at informasjonen som ligger i begge systemer hele tiden er oppdatert. Det er støtteapparatet og i første rekke foreldrekontakten i hvert lag som har ansvar for å sørge for at Laget Mitt er oppdatert. Fordelene med å "delegere" oppdatering av Laget Mitt til støtteapparatet i lagene er åpenbare: Det er støtteapparatet som har oversikt over hvem som er utøvere, foresatte og hvem som er i støtteapparatet. I stedet for å melde inn endringer til administrasjonen i klubben, skal støtteapparatet selv sørge for å oppdatere oversikten over utøvere/spillere og de som er i støtteapparatet.

Informasjon om utøvere og støtteapparatet i Laget Mitt synkroniseres automatisk mot medlemsregisteret til Storhamar Fotball.

Laget Mitt er i første rekke et verktøy for støtteapparatet, hvordan de forskjellige årgangene bruker det vil være forskjellig.

I ungdomsfotballen er de mer opptatt av resultater og oppmøte til kamper og trening og vil bruke funksjoner som registrering av oppmøte og statistikk og tabeller, mens for de yngre årgangene er det ikke fokus på dette. I disse årgangene vil det være nok å bruke Laget Mitt for å holde oversikt over spillere, hvem som er foresatte og legge ut informasjon om trening og kamper.

Det som legges inn av informasjon i Laget Mitt vil også automatisk vises på lagssiden til hvert enkelt lag. I tillegg vil de som skal være med på aktiviteten få et varsel om dette både som en e-post og i Rubic Laget Mitt appen.

*Våren 2017 kommer det en "chatte" funksjon i Laget Mitt hvor man kan legge ut meldinger på samme måte som man legger ut melding på Facebook eller andre sosiale medier. Dette betyr at lag som har brukt Facebookgrupper til å legge ut informasjon eller diskutere nå kan bruke Rubic Laget Mitt appen for å legge ut samme type meldinger.

Hvorfor ikke bruke e-post, SMS eller Facebook?

E-post, SMS eller Facebook er enkelt å bruke, men de er også "enkle". Med Laget Mitt kan du også sende e-post til alle foresatte, men du kan også gjøre så mye mer. Grunnen til at Laget Mitt er bedre egnet som et verktøy for idrettslag er at foresatte kan følge sine barn og vil få e-postvarsler og push-meldinger (om de har installert appen) som minner de på og viser hvilke kamper og treninger som barnet/barna skal være med på. Laget Mitt app'en følger barn (eller flere barn) uavhengig av hvilket lag eller aktivitet som de er med på. Dette gjør at foreldre kan på et tidligere tidspunkt planlegge hva som skjer enn om man må vente på en sms som noen må huske å sende ut i passende tid før aktiviteten skjer. I app'en kan foreldre eller utøvere melde forfall til trening og kamper direkte og alle trenere vil automatisk få melding om dette.

Facebookgrupper krever at alle de som skal være med må registrere seg på Facebook, det er fortsatt mange som ikke ønsker å gjøre dette.

Laget Mitt er et system du kan bruke uten reklame og at du utleverer personlig informasjon som kan brukes av andre

Ulempen med å bruke e-postlister er også at de må vedlikeholdes og de er personlige. Det betyr at om en annen i støtteapparatet skal sende ut en e-post til alle foreldre i laget så er det ikke sikkert at de har fått med seg alle foreldre eller utøvere. Ved å sende e-post fra Laget Mitt er du sikker på at du sender til absolutt alle i laget og alle som sender e-post bruker samme kontaktinformasjon og e-postadresser.

Hvem har ansvar for oppdatering av Laget Mitt?

For at informasjon som ligger i Laget Mitt skal være så riktig som mulig har det blitt fordelt følgende ansvar i støtteapparatet for hvert lag:

  • Legge inn treninger, kamper og laguttak: Lagleder
  • Registrering av nye spillere, foresatte og støtteapparat: Foreldrekontakt (om laget ikke har foreldrekontakt må noen andre ta jobben)
  • Oppsett av Laget Mitt (lag mangler, feil på lagsside osv): lagetmitt@storhamarfotball.no

Rollene har blitt fordelt basert på det som står om støtteapparat i lagene hvor det er forklart hvilke oppgaver som tilfaller de forskjellige rollene i lagene.

Hvor kan jeg få hjelp om jeg lurer på noe om Laget Mitt?

Vi anbefaler at du leser brukerveiledningen til Laget Mitt, her finner du informasjon om det de fleste lurer på. Du kan også ta kontakt med Lagleder eller Foreldrekontakt i laget ditt eller send en e-post til lagetmitt@storhamarfotball.no
[ultimate-faqs include_category='lagetmitt']

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball