LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Refusjonsskjema

Kjøring til Bortekamper

All kjøring kortere enn 5 mil en vei regnes som dugnad og dekkes ikke av klubben. For kjøring over 5 mil en vei dekker Storhamar Fotball kr. 1,- pr. km. Dette dekker ikke all kostnad, men bidrar litt for de som kjører med spillere til bortekamper. For elleverlag med lengre avstand enn 5 mil en vei gis det rom for leie av minibuss.

Lagskasse

Det kan søkes om et tilskudd på kr. 2500 pr. leder (2 for hvert ellverlag). Ved lengre reiser vil tilskuddet bli vurdert. Ikke ved reiser til Arvika og Torsby.

Skjema

Last ned Utleggsbilag (Excel) som bl.a. brukes ved utlegg til kjøring på bortekamper.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball