LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Registrering

Her kan du registrere en utøver og foresatte i Storhamar Fotball. Informasjonen som du registrerer blir sendt til foreldrekontakt i laget som har ansvar for registrering i Laget Mitt. Informasjon i Laget Mitt blir automatisk synkronisert mot medlemsregisteret til Storhamar Fotball. Dette skjemaet kan også brukes om du ønsker å slette en utøver fra et lag.

Om du har en rolle i støtteapparatet (trener, lagleder, foreldrekontakt osv.), og du ikke har tilgang må du sende en e-post til lagetmitt@storhamarfotball.no

Registrer Utøver/Spiller og foresatte

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball