LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Stein Langberget vinner av årets FUTH-pris

Publisert den: 8. november 2022
Skrevet av: Sindre Østebø Mæland

FUTH prisen deles ut årlig til en eller flere som i stor grad har bidratt for Storhamar Fotball til fotballferdighet, utvikling, treningsiver og holdningsskapende arbeid. I år falt valget på Stein Langberget, hovedtrener på Jenter 2009. Han har vært trener på årgangen helt fra oppstart, og fikk hovedansvaret i fanget. Stein ser alle spillerne på laget, og kampene for lagene i 1. og 2. divisjon betyr like mye. Han rullerer på spillerne, slik at alle får spilt like mye for begge lag. For Stein finnes det ikke noen problem som ikke kan løses, og hans engasjement for gruppa gjør at han setter i gang flere aktiviteter utover trening og kamp som er med på å "bygge lag".

Under overrekkelsen av prisen trakk Stein frem resten av støtteapparatet (Gry Skålnes, Øystein Håkonsløkken, Audun Seim og Theodor Rustadbakken Kjendlie) og spillerne på årgangen som er med å skape det gode miljøet og holdningene. Alle nye spillere blir godt tatt i mot, og påvirkes på en god måte av spillergruppa. Stein skryter også av foreldregruppa på årgangen som er en ivrig gjeng med positiv innflytelse.


Stein med det synlige beviset på at han er årets vinner.

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball