LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Storhamar Fotball er Årets Kvalitetsklubb 2023

Publisert den: 12. februar 2024
Skrevet av: Mathias Evang Sveen

Lørdag 10. februar ble det arrangert fotballgalla på Gjøvik i regi av NFF Indre Østland. Fotballgallaen er avslutningen på det årlige kretstinget.

Under fotballgallaen ble det delt ut en rekke priser. I år mottok Storhamar Fotball prisen, Årets Kvalitetsklubb.

Juryens begrunnelse:
Storhamar Fotball har vært Kvalitetsklubb siden høsten 2017.
Klubben oppfyller alle kriterier i Kvalitetsklubb-konseptet, og har jobbet målrettet og bra helt siden sertifiseringen.
Både re-sertifiseringen og oppfølgingsmøte er bestått med glans hver gang.

Storhamar Fotball har erfarne og dyktige personer både i administrasjonen og blant frivillige i sentrale posisjoner i klubben.
Dette skaper kontinuitet, gode rutiner og planer, som videre skaper en god utvikling i klubben.

I tillegg til å være en veldig god arrangør for mange egne cuper, også i samarbeid med naboklubber, er klubben også en god samarbeidspartner når det gjelder krets- og sonetiltak.

Klubben er alltid til stede med flere personer på temasamlinger, teams-møter, kompetansehevende tiltak, kretsting og andre samlinger i regi av NFF IØ.

Storhamar Fotball er en verdig vinner som årets Kvalitetsklubb 2023.

 

Litt om Kvalitetsklubb
Kvalitetsklubb er fotballutvikling i regi av klubb, krets og forbund. Gjennom god struktur og gjennomføringskraft skal NFF sammen med klubbene skape Kvalitetsklubb. Fokuset er på aktivitet, organisasjon, kompetanse og verdier.

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball