LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Støtteapparat i lagene

Ansvarsfordeling i støtteapparat.

Ikke uttømmende liste:

Hovedtrener

 • Overordnet ansvar på årgangen.
 • Jevnlig dialog med sportslig leder i klubben.
 • Planlegge og gjennomføre treninger sammen med resten av trenerteamet.
 • Påmelding av lag til seriespill i dialog med klubbkoordinator.
 • Kampgjennomføring sammen med resten av trenerteamet.
 • Sørge for at arbeidet på årgangen følger klubbens sportsplan, verdier, visjon og virksomhetside.
 • Ha oversikt og kontroll på differensiering (barnefotball) og hospitering (ungdomsfotball).
 • Sørge for at årgangen overholder gjeldende regelverk (NIFs barneidrettsbestemmelser o.l.).
 • Følge klubbens og fotballens verdier, samt Fair Play
 • Holde oversikt over hvem i støtteapparatet som skal ha gratis treningsavgift.
 • Delta på relevante møter som klubben kaller inn til.
 • Ha et langsiktig perspektiv. Begynne planlegging av neste sesong på høsten.
 • Grasrottrenerkurs del 1-4 (avhenger av hvilken årsklasse, se sportsplan for din årgang).
 • Fremvise politiattest.

Trener

 • Planlegge og gjennomføre treninger.
 • Kampgjennomføring.
 • Jobbe etter klubbens sportsplan, verdier, NFFs barneidrettsbestemmelser og Fair Play.
 • Delta på relevante møter som klubben kaller inn til.
 • Grasrottrenerkurs del 1-4 (avhenger av hvilken årsklasse, se sportsplan for din årgang).
 • Fremvise politiattest.

Lagleder

 • Melde på lag til cuper.
 • Ha kontakt med motstandere og dommere om tidspunkt og sted for kamper.
 • Administrere felleskjøring til bortekamper, opplegg på turneringer o.l.
 • Oppdatere spillertroppen på Rubic / LagetMitt jevnlig.
 • Dele inn årgangen i forskjellige lag på Rubic – i samarbeid med trener.
 • Skaffe utstyr (drakter, kjegler, baller og medisinsk utstyr) til årgangen. Kontakt materialforvalter Roar Svendsberget (979 67 099 / roarsv60@gmail.com) for å bestille og hente utstyr.
 • Delta på relevante møter som klubben kaller inn til.
 • Dialog med administrasjonen angående betalinger, bl.a. treningsavgift.
 • Gjøre seg kjent med sportsplan.
 • Gå gjennom fair-play regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og foresatte.
 • Påse at alle spillere på årgangen gjennomfører og består NFFs Koronavettkurs og lignende kurs som blir gjort obligatorisk av forbundet.
 • I ungdomsfotballen (f.o.m. 13 år og oppover) ha tilgang til FIKS og legg inn laget til alle kampene, samt skrive ut kamprapport til hjemmekampene. Denne leveres til dommer etter kamp, og signeres av begge lag. Dommer fører inn resultat.
 • Delta på relevante møter som klubben kaller inn til.
 • Fremvise politiattest.

Foreldrekontakt

 • Være lagets kontaktperson til foreldrene.
 • Invitere til og arrangere minst to foreldremøter i årgangen i løpet av sesongen. Klubben skal være til stede på minst et av disse.
 • Kalle inn til dugnad i kiosk, på turneringer vi arrangerer og evt. eksterne dugnader.
 • Ha overordnet ansvar for årgangen på dugnad.
 • Delta på relevante møter som klubben kaller inn til.
 • Ta initiativ til sosiale arrangement på årgangen.
 • Fremvise politiattest.

Kampvertansvarlig

 • Oppdatere årgangen på kampvertens oppgaver.
 • Instruksen finnes her.
 • Sette opp kampverter til hjemmekampene.
 • Delta på relevante møter som klubben kaller inn til.
 • Fremvise politiattest.

 

Klubben stiller klær til trenere og lagledere. Dette innbefatter t-skjorte, overdel og treningsbukse.
Fra 7er -fotball og opp har vi vinterjakker til de som utøver trening på feltet.
Avsluttes ditt engasjement etter kort tid leveres klær tilbake.
For uthenting av klær, kontakt materialforvalter Roar på roarsv60@gmail.com

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball