LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Støtteapparat i lagene

Hovedtrener

Hovedtrener, sammen med lagets støtteapparat, gis et mandat fra klubben: Det vil si at de på vegne av Storhamar gjennomfører treninger, laginndelinger, endringer på lag, differensiering på treninger og vurderinger av å løfte et eller flere lag fra årgangen opp et årskull.

Gjennom å få på plass en hovedtrener har vi tro på sterkere struktur i treningsgruppa, f.eks. klare retningslinjer for oppmøte til kamp og trening. Starter treningen kl. 18.00 så skal alle være på plass og klare for trening når treningen starter og ikke komme 5 og 10 minutter senere. Rekker man ikke å komme tidsnok skal det gis beskjed. Det samme gjelder for øvrig i skole og næringsliv. Mye bra oppdragelse for både foreldre og unger kan komme ut av dette. Vi ønsker at våre garderober skal være et oppstartssted for trening/kamp. Storhamar Fotball ønsker ikke faste lag med samme spillere på laget i barnefotballen år etter år. Alle årskull i barnefotball skal årlig (minimum en gang i året) rullere på spillere.

Våre mål i barnefotballen er å skape jevnbyrdige lag, samt bygge gode sosiale relasjoner i hele treningsgruppa (inkludert foreldregruppa). Dette er i tråd med fotballforbundets retningslinjer om likhet i spilletid og jevnbyrdighet. Vi mener at spillere har godt av i tidlige fotballår å omgås forskjellige medspillere både i trening og i kampsituasjoner, men de skal selvsagt ha minst en ‘nær’ venn i laget. Det er også flere andre fordeler med å variere lagsammensetninger. Fotballmessig skal spillerne gjennom mange forskjellige spilltyper, både 3’er- (nytt i 2015), 5’er-, 7’er-, 9’er- og 11’er-fotball. I tillegg får vi både frafall og tilgang. Og alt dette medfører at lag må slås sammen, dvs. nye sammensetninger. Ellers får man også en ‘gratis’ verdi av dette, og det er i forhold til at barna etter hvert skal opp på ungdomsskolen. Da er det nye klasseinndelinger der man gjennom fotballen allerede har blitt kjent med nye klassevenner.
Storhamar Fotball har en klar forankring som breddeklubb med et tilbud til alle, men vi skal også kunne legges til rette for at gutter og jenter i klubben skal kunne bli gode fotballspiller. F.eks legger vi til rette for følgende;

 • En god årgang kan dersom hovedtrener i samråd med støtteapparatet, ønsker det legge til rette for å kunne flytte ett eller flere lag for å spille opp en årgang for å finne «rett» motstand. Dette vil naturlig nok ikke omfatte alle spillere. Viktige kriterier for dette er ferdigheter, utvikling, treningsvillighet og holdninger. Dette er et tilbud som skal komme i tillegg til det alle har.
  Vi presiserer igjen at dette er et mandat gitt fra klubbens ledelse til støtteapparat å vurdere. Dette skal ikke opp på et foreldremøte for avstemming.
 • På cuper gis det mulighet for at årgangen kan melde opp lag i en høyere årgang. Vi ser et økende tilbud i lilleklassene hvor det tilbys differensiering ved påmelding. Dette mener vi som klubb er en riktig utvikling for at lag i større grad spiller mot «riktig motstand». Med riktig motstand mener vi at lag i størst mulig grad skal møte jevnbyrdig motstand. Storhamar Fotball har derfor for cupene Sparebank 1 Østlandet 7èr cup i mai og for Maxiturneringen i august lagt inn differensiering i form av nivådeling på lag i samme årgang.
 • På treninger er det opp til trenerne å vurdere om en ønsker å legge inn differensiering av spillere. Med dette som virkemiddel vil man forbedre muligheten for å utvikle fotballferdigheter blant alle, uavhengig av nivå. Det vil si at spillere med noenlunde like ferdigheter sammen utfører øvelser som er tilpasset deres ferdighetsnivå.

Trener

 • Legger opp treninger og treningstidspunkt for laget
 • Ansvarlig for laguttak og disposisjoner under kamp
 • Skal følge opp det sportslige.
 • Kontakter Trenerkoordinator Hans Petter Nyberg tlf. 413 36098 hanspetter@storhamarfotball.no
  for å avklare treningstidspunkt

Lagleder

 • Sette opp oversikt til foreldre/barna over serie og cupkamper som laget skal delta i.
  Lagene blir av klubben påmeldt i seriesystemet. I april/mai er kampoppsettet klart og finnes på nettet www.fotball.no Vår krets heter Indre Østlandet fotballkrets.
 • Kontakter bortelag for å informere om tidspunkt for hjemme og bortekamp i serien. NB Kontakt Hans Petter for kamptider på Prestrud.
 • Skaffe til veie utstyr til laget (drakter, kjegler, baller, medisinsk utstyr)
  Ta kontakt med gutta på kontoret for utstyr. Arild Johansen 975 40801 (08.00 – 15.30) eller Hans Petter Nyberg tlf. tlf. 413 36098 (08.00 – 15.30)
 • Ønsker dommer velkommen til hjemmekamper.
 • Tar ansvaret sammen med støtteapparat (foreldregruppe) for å melde på laget til cuper
 • Tar initiativ til fellesarrangement, avslutninger, turer.
 • Hjelpe kasserer med å påse at treningsavgift blir betalt.
 • Være en støttespiller/støttetrener om ønskelig til treneren
 • Stille opp på møter.
 • Fra og med ungdomsfotballen (13 år) får lagleder tilgang til FIKS hvor de må legge inn laget til alle kampene, samt skrive ut kamprapport til hjemmekampene. Denne skal leveres dommer etter kamp, begge lag skal skrive under. Dommer legger inn resultat.

Foreldrekontakt

 • Lagets kontaktperson til foreldrene
 • Organiser dugnadsvakter for laget ved våre cuper og kioskvakter i klubbhuset og rakedugnad på våren.
 • Bli med og positivt motivere både foreldre og spillere i laget
 • Støtter opp om og eventuelt bidrar sammen med trener og lagleder i deres roller.
 • Enten selv eller egen person i laget tar ansvaret for medlemsregistrering av nye spillere og generell oppdatering av medlemsarkivet for egen årgang.
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball